6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: 12สิงหา

พระราชดำรัสสมเด็จพระราชินี

August 12th, 2011 at 5:18 am » Comments Off on พระราชดำรัสสมเด็จพระราชินี

  สมเด็จ พระราชินีทรงมีพระราชดำรัสต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. ทรงห่วงปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย ยาเสพติดระบาดเกลื่อนเมือง วันนี้ ( 11 ส.ค.) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาฯ ...more »