6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: โรงเรียนสุจริต

การแสดงละครคุณธรรมสดๆ เรื่อง…..สุจริต โรงละครชั่วคราว จ.นครนายก

May 9th, 2013 at 8:06 am » Comments (1)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DNr4ZIq83UA#t=2s more »

การประชุมปฏิบัติการฟื้นฟูจิตวิญญาณครู สู่โรงเรียนสุจริต

May 6th, 2013 at 1:55 pm » Comments (0)

การประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตวิญญาณครู สู่โรงเรียนสุจริต เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษา สพฐ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเขิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตวิญญาณครู สู่โรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ดร.ภูมิทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน more »

สพฐ.ชู225 โรงเรียนสุจริตต้นแบบเก่งแต่ไม่โกง

April 11th, 2013 at 7:23 am » Comments (0)

สพฐ.นำร่อง 225 โรงเรียนสุจริต ปลูกฝังสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดี รังเกียจคนโกง พร้อมจะเป็นคนดีของสังคม วันนี้(9เม.ย.) นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนสุจริต” (Upright School) ขึ้นในโรงเรียนต้นแบบ 225 แห่ง ตั้งแต่ระดับเด็กปฐมวัยจนถึงระดับชั้น ม.6 โดยจะให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี  สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกง และพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กเคารพกฎกติกาพื้นฐานง่าย ๆ ...more »

“อนาวิล-ณัฐชัย” ได้รับเกียรติเป็นผู้เชิญ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต”

March 7th, 2013 at 11:33 pm » Comments (0)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลาประมาณ 19.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กำลังมีการจัดเตรียมพิธีมอบ "ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต" ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเชิญเด็กชายอนาวิล อ่อนเชตุ และ เด็กชายณัฐชัย โมกมัน นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ให้เป็นผู้เชิญพาน "ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต" เพื่อส่งให้ประธานได้มอบแก่โรงเรียนที่เข้าอบรม จำนวน 225 โรง more »

ที่ปรึกษา สพฐ.มอบ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” 225โรง

March 7th, 2013 at 11:18 pm » Comments (0)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 56 เวลา 19.30 น. ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานมอบ "ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต " ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 225 โรงเรียนจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้เวลาถึง 2 ขั่วโมงเต็ม ๆ ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพป. จำนวน  183 ...more »