6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: เด็กดีวีสตาร์

รวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 6 ณ วัดพระธรรมกาย

February 5th, 2012 at 6:40 pm » Comments (0)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จำนวน 90 คน คณะครู 10 คน ได้เข้าร่วมเด็กดี  V-Star ครั้งที่ 6 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พร้อมรับมอบทุนการศึกษา 25 คน ได้รับประสบการณ์ ความรู้มากมาย รวมทั้งได้พบปะเพื่อนใหม่นับล้านคน เดินทางไป-กลับโดยสวสดิภาพ ชมภาพบรรยากาศ more »

ผู้ปสง.ภาค18และปสง.จ.กพ.สภาธรรมกายสากล เยี่ยมเด็กดี V-Stars ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

December 27th, 2011 at 10:50 am » Comments (0)

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ การจัดงานวันรวมพลังเด็กดี V-STAR โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายชาติ มีชัย ผู้ประสานงาน ภาค 18 และนายนุชิต พุกวงษ์ ผู้ประสานงานจังหวัดกำแพงเพชร สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทีมธานี ได้ไปเยี่ยมเยียน เด็กดี V-Stars ของ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว โดยมีนายสมเดช สุรเดช ...more »