6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: สูตรคำนวณ กบข.

รอ 1 เดือนปรับสูตรบำนาญ

April 9th, 2012 at 9:30 pm » Comments (0)

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการหารือกับเครือข่ายสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แห่งประเทศไทย และนายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ตัวแทนสมาชิกกบข.เรียกร้องแก้ไข พ.ร.บ. กบข. พ.ศ.2539 มาตรา 63 เรื่องการคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงการแก้ไขพ.ร.บ.กบข. มาตรา 59 เพื่อให้ข้าราชการที่เสียชีวิตควรได้รับเงินชดเชย และผลประโยชน์อื่นจากการลงทุนของ กบข. ซึ่งกรมบัญชีกลางและสำนักนายกฯ รับทราบข้อเสนอ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปให้ได้ภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ สมาชิก ...more »