6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: สำนักทดสอบแห่งชาติ

สทศ.เพิ่มมาตรการคุมสอบโอเน็ต

July 18th, 2011 at 8:25 am » Comments (0)

สทศ.เพิ่มมาตรการคุมสอบโอเน็ต ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.กำลังเดินสายชี้แจงศูนย์สอบทั่วประเทศเกี่ยวกับการจัดสอบแบบทดสอบทางการ ศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2554 โดยเน้นการปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด เนื่องจากที่ผ่านมามีข่าวว่ากรรมการคุมสอบบางคน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาจะมีการบอกคำตอบให้นักเรียน รวมถึงมีการทำผิดระเบียบอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นในปีนี้ สทศ.จึงต้องปรับระเบียบการสอบให้รัดกุมยิ่งขึ้น พร้อมกับย้ำกรรมการคุมสอบให้เข้มงวดมากขึ้น ...more »