6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: สวดมนต์หมู่

เขาแก้วได้เข้าร่วม-หนองหลวง-กำแพงเพชร ชนะเลิศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

February 24th, 2012 at 10:31 am » Comments (0)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ณ วัดคูยาง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ส่งเข้าแข่งขันจำนวนมาก เริ่มการประกวดตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. แยกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) แข่งขันที่พระอุโบสถ ระดับมัธยมศึกษา(ม.1-6) แข่งขันที่หอสวดมนต์ ในการประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้ส่งเข้าแข่งขันในนามของอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแข่งขันระดับอำเภอ โดยมีนางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยม ...more »

ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว “ชนะเลิศ” สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับอำเภอ

September 26th, 2011 at 6:09 pm » Comments (0)

  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว รับรางวัล "ชนะเลิศ" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน แสดงความยินดีกับ "รางวัลชนะเลิศ" กับทีมนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขัน "การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย" ระดับอำเภอพรานกระต่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับการแข่งขันการประกวดในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในวันที่ 25 ของทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของหลวงพ่อ "พระครูวชิรปัญญาคุณ" เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย และเจ้าอาวาสวัดกุฏิการาม อำเภอพรานกระต่าย ...more »