6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: สมศ.

• สมศ.รับข้อเสนอหลังถูกโวยเกณฑ์ประเมินรอบสามโหดเกินไป

November 29th, 2012 at 7:10 pm » Comments (0)

• สมศ.รับข้อเสนอหลังถูกโวยเกณฑ์ประเมินรอบสามโหดเกินไป +โพสต์เมื่อวันที่ : 29 พ.ย. 2555 สมศ. รับฟังข้อเสนอหลังถูกโวยเกณฑ์ประเมินรอบสามโหดเกินไป แต่ยืนยันเป็นหน้าที่โรงเรียนต้องพัฒนาการศึกษาของเด็กให้ผ่านโอเน็ตให้ได้ จากกรณีผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายแห่ง แสดงความไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ที่กำหนดสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ในทุกตัวบ่งชี้ หากพบเกณฑ์ใดต้องปรับปรุงจะมีผลทำให้ไม่ได้รับการรับรองทันทีนั้น more »

แนวทางการดำเนินงาน กรณีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินภายนอก “ไม่รับรองมาตรฐาน”

September 13th, 2012 at 6:22 am » Comments (0)

more »

แจงเหตุร.ร.เล็กตกประเมินอื้อ

July 16th, 2012 at 9:35 pm » Comments (0)

นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 พ.ศ.2554-2558 โดยจำแนกสถานศึกษาตามขนาด เพื่อหาระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมากสูงที่สุด ร้อยละ 16.29 รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 4.01 และสถานศึกษาขนาดกลาง ร้อยละ 3.39 แต่ถึงแม้สถานศึกษาขนาดเล็กจะได้รับการประเมินคุณภาพดีมากร้อยละ 4.01 หรือ 193 โรง จาก ...more »

“บาปการศึกษาไทย” สมศ.รุกประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น

May 14th, 2012 at 9:22 pm » Comments (0)

สมศ.รุกประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้น ชี้ผลลัพธ์ชาติต้องการ"คนคุณภาพ" ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 10 พ.ค.55 นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเรื่อง "คุณภาพศิษย์ : เป้าหมายการประเมิน" ว่า ปัญหาการศึกษาของไทยในขณะนี้ คือการขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย เพราะโดยเฉลี่ยแล้วไทยจะมี รมว.ศึกษาธิการ ปีละ 2 คน ทำให้เรื่องนโนยายต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา รวมถึงเกิดปัญหาการขาดการควบคุมเชิงคุณภาพ และการขาดกำกับเชิงปริมาณ ทั้งนี้ การขยายโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษามากขึ้น นั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่ต้องมาพร้อมกันคือการกำกับคุณภาพ ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า อยากเรียกร้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ...more »

• เปิดรายชื่อสถานศึกษาและระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555)

November 17th, 2011 at 8:21 pm » Comments (0)

ดูรายชื่อสถานศึกษา....คลิกที่นี่ more »

‘ชาญณรงค์’ ปัดรับฟังปัญหาอาชีวะ

July 26th, 2011 at 7:13 pm » Comments (0)

'ชาญณรงค์' ปัดรับฟังปัญหาอาชีวะ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)กล่าวถึงกรณีที่ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ทำหนังสือเชิญร่วมประชุมในวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อบกพร่องการตีความในการใช้หลักเกณฑ์ และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ทำหนังสือส่งไปยังเลขาธิการ กอศ. ...more »

บอร์ดงงไม่รู้อาชีวะขอสมศ.เลื่อนประเมิน

July 26th, 2011 at 7:11 pm » Comments (0)

บอร์ดงงไม่รู้อาชีวะขอสมศ.เลื่อนประเมิน ชี้ไม่หารือบอร์ดถือว่าผิดกฎหมาย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่ ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการ กอศ.ทำหนังสือถึงผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)จำนวน 108 แห่ง เพื่อขอชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ออกไปก่อนว่า เรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษาเป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ดกอศ.ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ...more »