6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: สพป.กพ.เขต 1

สพป.กพ.เขต1ครองที่3รางวัลศิลปหัตถกรรมฯรายเขตภาคเหนือ ครั้งที่62

November 29th, 2012 at 7:38 am » Comments (0)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ทาง Admin เว็บไซด์ www.สมเดช.com ไดสืบค้นหาผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา      ปรากฏว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 หรือ สพป.กพ.เขต 1 ได้รับรางวัลเป็นลำดับที่ 3 รองจาก สพป.เชียงใหม่ เขต ...more »

ชุมนุมลูกเสือ สพป.กพ.เขต 1 กำแพงเพชร

August 16th, 2012 at 4:32 pm » Comments (0)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เวลา 15.30 น. นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ. สพป.กพ. เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา มหาราชินี ปี 2555  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ในการชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่  15 - 18  สิงหาคม  2555  ณ ค่ายลูกเสืจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ...more »

ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.กพ.เขต 1

April 4th, 2012 at 4:59 pm » Comments (0)

นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษา เมื่อวันที่  4  เมษายน  2555 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ก่อนเปิดการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณ ประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ คุณอมรรัตน์  สุวรรณโรจน์  เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว และมอบประกาศเกียรติบัตรและป้ายรับรองคุณภาพผ่านการ ประเมินแก่โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ประจำปีการศึกษา  2554  ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับจำนวน  ...more »

พิธีเปิดงานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2554

November 30th, 2011 at 7:18 am » Comments (0)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. นายจิรเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมเปิดโลกการศึกษาศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยมี นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการ สพป.กพ.เขต 1 กล่าวรายงาน สำหรับรายละเอียดในการจัดงานครั้งนี้ กำหนดขึ้น จำนวน 3 วัน คือ ระหว่างวันที่  28 ...more »

อบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สพป.กพ.1

September 2nd, 2011 at 9:31 pm » Comments (0)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 จุลพันธ์  ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.สมปอง สมนักพงษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.กำแพงเพชร ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.กพ.เขต 1 รุ่นที่ 2 โดยมี นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผอ.สพป.กพ.เขต 1 เข้าร่วมพิธี สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน คือ อบจ.กำแพงเพชร ให้การสนับสนุนงบประมาณ, ...more »