6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: ปปจ

“วิชา” แฉ มีผู้ค้ายาเสพติด เตรียมลงสมัคร ป.ป.จ.

April 25th, 2013 at 8:43 am » Comments (0)

“วิชา กรรมการ ป.ป.ช.” แฉ มีผู้ค้ายาเสพติด เตรียมลงสมัคร ป.ป.จ. วอนผู้ว่าฯ ตรวจสอบผู้สมัครในพื้นที่ตัวเอง หวั่นได้คนไม่ดีมาทำงาน วันนี้ (24 เม.ย.) ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำจังหวัด(ป.ป.จ.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ และตรวจสอบความถูกต้อง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินตามบัญชีแสดงรายการที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช. นายวิชา มหาคุณ นายประสาท พงษ์ศิวาภัย นายปรีชา เลิศกมลมาศ และ more »