6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

Posts Tagged With: ที่ยวเมืองไทย55

ปี’55นี้ เที่ยวเมืองไทยให้คุ้มที่ ‘เขาค้อ’ จ.เพชรบูรณ์

January 8th, 2012 at 5:55 am » Comments (0)

  ปี 55 นี้เที่ยวที่ไหนดี : ไปเขาค้อ จ.เพชรณ์บูรณ์ มติที่ประชุม  ครอบครัว "สุรเดช" เป็นเอกฉันท์ ปีนี้ไปเที่ยวใกล้ ๆ "เขาค้อ" จ.เพชรบูรณ์ เดินทางสะดวกดี ไปแล้วไปอีก ไปที่ไรประทับใจทุกที.... วันที่ 2 มกราคม 2555 ตั้งใจออกเดินทาง 05.00 น. แต่กว่าจะพร้อมกันปาเข้าไปตั้ง 07.00 น. ล้อหมุนจากบ้านพัก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร มุ่งสู่ "เขาค้อ" ทันที ...more »