17 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสุจริต

September 28th, 2011 at 3:31 am

บอร์ดอาชีวะเตือน ‘วรวัจน์’ ครั้งที่ 3 ถ้าละเลยอาจเจอมาตรา157

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ด กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บอร์ด กอศ.โดยตนในฐานะประธานบอร์ดได้ทำหนังสือถึงนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เพื่อติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการ กอศ. ที่ขัดขวางนโยบายและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเฉพาะทาง 4 แห่ง ซึ่งผิดขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่ผ่านความเห็นของบอร์ด กอศ.และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามมาตรา 11 (2) พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยหนังสือติดตามฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วที่ บอร์ด กอศ.ทำถึงนายวรวัจน์ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ส่งผล กระทบต่อการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ

“ถึงแม้ว่านายวรวัจน์จะระบุขณะนี้กรณีการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 4 แห่งได้ตกไปแล้วโดยจะทำเรื่องเสนอ ครม.เพื่อทบทวนก็ตาม แต่การตั้งกรรมการสอบสวนวินัยเลขาธิการ กอศ.เป็นคนละเรื่องกันเพราะความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว การสอบสวนวินัยก็ต้องเดินหน้าต่อไป ส่วนผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่หากนายวรวัจน์ยังไม่ดำเนินการอีกบอร์ด กอศ.ก็อาจต้องพิจารณาเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของนายวรวัจน์ ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญาด้วย” ศ.ดร.ธีรวุฒิกล่าวและว่า ทั้งนี้การที่ตนต้องทำหนังสือติดตามเรื่องดังกล่าวถึงนายวรวัจน์เป็นฉบับที่ 3 เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่บอร์ดมอบหมายเนื่องจากบอร์ดเห็นว่าเลขาธิการ กอศ.ควรปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นหากตนไม่ทำก็จะถูกผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด กอศ.ฟ้องได้ว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน เพราะทุกคนต้องทำตามหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 26 ก.ย.ได้มีจดหมายปิดแสตมป์จากผู้ที่อ้างว่าเป็นชาวอาชีวะที่ถูกน้ำท่วมปาก กำลังจะจมน้ำตาย ส่งถึงผู้สื่อข่าวกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุว่าเป็นจดหมายร้องเรียนถึง รมว.ศึกษาธิการ เนื้อความจดหมายได้กล่าวถึงความผิดปกติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2554 วงเงินกว่า 675 ล้านบาท ซึ่งเลขาธิการ กอศ.มอบหมายให้ ผอ.วิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นผู้ประสานงานจัดหาครุภัณฑ์ รวมทั้งพิจารณารายชื่อคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์และคณะกรรมการจัด ซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งระบุด้วยว่า เลขาธิการ กอศ.ได้ลงนามเห็นชอบและอนุมัติตามที่ ผอ.วิทยาลัยคนดังกล่าวเสนอในวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ทั้งที่โดยปกติการลงนามบันทึกถึงเลขาธิการ กอศ.ต้องเป็นหน้าที่ของ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา แต่ต่อมาภายหลังได้มีการร้องเรียนขึ้นมาจึงมีการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัด จ้างดังกล่าว โดยระบุว่าต้องการนำเงินไปแก้ปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งได้มีการตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย.

Tags: , ,
comments Comments (0)    -
September 27th, 2011 at 7:18 am

นายกฯเข้าเฝ้า”ในหลวง”

“ในหลวง” เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกฯเข้าเฝ้าฯเป็นการส่วนพระองค์

เมื่อ เวลา 17.30น. วันนี้(26 ก.ย.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เป็นการส่วนพระองค์

Tags: ,
comments Comments (0)    -
September 26th, 2011 at 8:42 pm

• สพฐ.ยันประเมินเพิ่มงด.1.5หมื่นผอ.ร.ร.หนุนปรับอัตโนมัติทันที

นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มเงินเดือนบุคลากรภาครัฐ ทั้งข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจำการ ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีให้มีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท โดยในระยะสั้นจะจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยืนยันว่าการปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไม่ปรับให้ อัตโนมัติแต่จะต้องมีการประเมินสมรรถนะของแต่ละบุคคลก่อน โดยได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)สพฐ. ไปตั้งวงเสวนาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและหาแนวทางการประเมินร่วมกัน โดยตั้งอยู่ในหลักการที่คำนึงถึงประโยชน์ของราชการและส่วนรวม ไม่ใช่ไปปรับอัตโนมัติ

“ต้องอธิบายให้เข้าใจว่านโยบายการปรับเงินเดือนของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้ราชการได้มีเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่ต้องมีคำตอบให้กับสังคมด้วยว่า สมรรถนะและการทำงานของเขาจะเพิ่มขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อราชการตามไปด้วย ส่วนที่ว่าจะโดนตั้งคำถามหรือต่อต้านจากข้าราชการครูหรือไม่ เพราะข้าราชการอื่นๆ ได้ขึ้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการประเมินนั้น ผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องดูหลายส่วนเพราะมีครูบางกลุ่มก็บอกว่าครูที่ทำงานมา นานก็ไม่ได้รับประโยชน์จากมติ ครม.ดังกล่าว เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจในกฎกติกาต่างๆ” เลขาธิการกพฐ.กล่าว

ด้านนายเสน่ห์ กันธะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)จ.เชียงราย กล่าวว่า หากหน่วยงานราชการอื่นได้ปรับขึ้นเงินเดือนในทันทีข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาก็ควรจะได้ปรับขึ้นด้วย เพราะในระบบเศรษฐกิจเช่นนี้หากข้าราชการครูมีเงินค่าครองชีพเพิ่มขึ้นก็จะ สามารถแบ่งเบาภาระได้มาก แต่ถ้าจำเป็นต้องมีการประเมินจริงๆ เกณฑ์ประเมินก็ไม่ควรจะมีความยุ่งยากหรือทำให้ครูมีภาระงานเพิ่มขึ้น

นายนพพล เหลาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯกล่าวว่า ตนไม่แน่ใจว่าเลขาธิการ กพฐ.มีเหตุผลอะไรที่จะให้ข้าราชการครูต้องรับการประเมินก่อนเพิ่มค่าครองชีพ ซึ่งโดยส่วนตัวมีความเห็นว่าหากหน่วยงานราชการอื่นได้ปรับเพิ่มโดยอัตโนมัติ ข้าราชการครูก็ควรได้เพิ่มทันทีเช่นกัน แต่หากจะต้องมีการประเมินจริงก็คิดว่าผู้บังคับบัญชาน่าจะมีเหตุผล คือเพื่อให้การทำงานมีมาตรฐานและตอบสังคมได้ว่าเมื่อมีเงินเดือนเพิ่มขึ้น สมรรถนะในการทำงานก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งตนแน่ใจว่า สพฐ.จะไม่ยอมให้ข้าราชการครูเสียเปรียบหน่วยงานอื่นแน่นอน

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Tags:
comments Comments (0)    -
September 26th, 2011 at 8:26 pm

ปิดค่ายแล้ว ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

นายสมาน บางพาน นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย

โรงเรียนชุมชนบ้านบ้านเขาแก้ว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. นายสมาน บางพาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ปี 2554 ตำบลพรานกระต่าย โดยมีนายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ให้การต้อนรับ

สำหรับการอบรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน ปี 2554 กำหนดจัดการอบรม 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 กันยายน 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

 • ผ่านการอบรมแล้ว มอบเกียรติบัตรเป็นหลักฐานที่ไม่สำคัญ แต่….ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้ไปปฏิบัติต่างหาก

 • มอบเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกด้วยเช่นกัน…ตัวแทนวิทยากรพี่เลี้ยง

นายสมาน บางพาน ฝากว่า….ความคาดหวังของสังคมไทย คือ มีเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ

 • บอกความรู้สึก…ในใจ….มีอะไร….พูดออกมา

 • สอนให้ทำปุ๋ยชีวภาพ…..ปลอดภัย

 • เอ้า….สับเข้า…ช่วยกันสับ

 • แหม!….น่ากินจัง


 


 • เวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์ รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว มอบของที่ระลึก

 

Tags: , , , ,
comments Comments (0)    -
September 26th, 2011 at 6:09 pm

ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว “ชนะเลิศ” สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับอำเภอ

 

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว รับรางวัล “ชนะเลิศ”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน แสดงความยินดีกับ “รางวัลชนะเลิศ” กับทีมนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขัน “การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย” ระดับอำเภอพรานกระต่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับการแข่งขันการประกวดในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในวันที่ 25 ของทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของหลวงพ่อ “พระครูวชิรปัญญาคุณ” เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย และเจ้าอาวาสวัดกุฏิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ณ พระอุโบสถวัดกุฏิการาม

ในปีนี้มีการแข่งขัน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มีทีมสมัครจำนวน 17 ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทีมสมัคร จำนวน 6 ทีม  และระดับมํธยมศึกษาตอนปลาย มีทีมสมัคร จำนวน 3 ทีม ซึ่งแต่ละทีมมีนักเรียน จำนวน ทีมละ 5 คน

ผลการประกวด ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ดังนี้

ระดับประถมศึกษา  ได้แก่ ที่ 1 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์  ที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์  ที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่  ที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว  ที่ 2  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์  ที่ 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่  ที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(ทีม2)  ที่ 2  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  ที่ 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม(ทีม1)

สำหรับคณะกรรมการประกอบด้วย 5 ท่าน คือ พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร  พระครูวิศาลวชิรกิจ  พระครูอาทรวชิรกิจ  นางวรรณา ทัพมงคล และ นายสุเทพ อินพหล

จากการสัมภาษณ์ นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยม และ นางอรสา เงินทนง ครูผู้ฝึกซ้อม บอกว่า ในการส่งทีมเข้าประกวดในงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ “พระครูวชิรปัญญาคุณ” หลายปีแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จสักครั้ง มาปีนี้นักเรียนผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างเข้มข้น และในวันที่มีการประกวดนักเรียนอยู่ระหว่างการเข้าค่ายคุณธรรม จรยธรรมฯ ทำให้เสียงบางคนไม่มีเสียงและแหบหายไป แต่ด้วยความพยายามของนักเรียนได้ทำอย่างเต็มความสามารถจึงประสบความสำเร็จในปีนี้ กล่าวในที่สุด.

ภาพประกอบข่าว

 • รับรางวัล “ชนะเลิศ” นายสิทธิโชค พะโยม ประธานสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย มอบรางวัลชนะเลิศแก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ พระอุโบสถวัดกุฏิการาม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 • นักเรียน จำนวน 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

 • คณะกรรมการประกวดฝ่ายพระสงฆ์

Tags: , ,
comments Comments (0)    -
September 25th, 2011 at 8:20 pm

พระเกษมท้าสื่อพิสูจน์ความผิด

พระเกษมไม่สะท้าน ปล่อยของท้าสรยุทธ์ พิสูจน์ความผิด ด้าน พศ.หนักใจ รอผลสอบเจ้าคณะจังหวัด

กรณี พระเกษม อาจิณณสีโล อายุ 51 ปี เจ้าสำนักสงฆ์สามแยก บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งยังโพสต์ลงยูทูป และไม่ยอมปฏิบัติตามมติคณะสงฆ์ จ.เพชรบูรณ์ ที่ให้ ออกจากพื้นที่ ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ก.ย. พระเกษม ได้โพสต์คลิปล่าสุดความยาวประมาณ 20 นาที ท้าทายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวช่อง 3  ให้มาเจาะข่าวเด่น ที่สำนักสงฆ์ โดยภายในคลิปดังกล่าว พระเกษมกล่าวท้าทายประมาณว่า สื่อมวลชน จะต้องทำการเปิดเผยทุกเรื่อง เป็นอย่างนี้ก็ไม่เปิดเผย คนที่จะชอบเรา หรือไม่ชอบเราจะได้เบ็ดเสร็จ  พร้อมกับมีการแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสม โดยนำเท้ายกไปพาดก้านคอของพระรูปหนึ่ง โดยระบุว่า หากเราไม่ชอบพระรูปไหน เราก็จะทำแบบนี้ เราก็เหวี่ยงเท้าแบบนี้  ผู้เห็นคิดว่าเราต้องอาบัติอะไร ให้มาตรวจสอบ เราไม่รู้ว่าต้องอาบัติอะไร ถ้าลูกศิษย์ทำผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดอะไร เราก็จะเอาตีนยกขึ้นไปปิดหน้าเอาไว้ เอาฝ่าเท้าไปปิดที่ดวงตา การยกขาไม่รู้ว่าถูกหรือผิด แต่เราอยากทำ หากข้าพเจ้าโรคจิตจริง จะได้ให้หมอมารักษา

ด้าน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงานถึงคลิปดังกล่าวแล้ว ซึ่งยอมรับว่าหนักใจกับเรื่องนี้มาก เพราะเว็บยูทูป เผยแพร่ไปทั่วโลก จะกระทบต่อภาพลักษณ์พระสงฆ์ไทย และภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ส่วนการดำเนินการกับพระเกษมนั้น ขณะนี้คงต้องรอผลการประชุมของ พระวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายธรรมยุต ทั้งนี้จะรอผลจนถึงวันนี้(26 ก.ย.) หากไม่มีความคืบหน้า พศ.คงจะต้องรายงานสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เพื่อดำเนินการจัดการอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดผลกระทบต่อจิตใจชาวพุทธมากกว่านี้ โดยการเอาผิด ทั้งนี้มีการหารือกันในหมู่สงฆ์ ระบุว่า แสดงอาการของพระเกษม เข้าข่าย การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม หรือโลกะวัชชะ แปลว่า โลกติเตียน ซึ่งการกระทำของพระเกษม เป็นโลกวัชชะ คือ ทำให้คนติเตียนโลกติเตียน

“ความผิดเรื่องนี้ไม่มีระบุแน่ชัด แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าคณะปกครองจะตัดสินอย่างไร เคยมีกรณีพระฉันอาหารเย็น ทำให้เกิดความเสื่อมเสียและเกิดเสียงติเตียนจากพุทธศาสนิกชน เจ้าคณะปกครอง ลงโทษถึงขั้นให้ สึก ออกจากการเป็นพระสงฆ์  ส่วนการแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมาย เห็นจะมีเพียงเรื่อง การบุกรุกป่า ซึ่งขณะนี้พศ.กำลังรอคำตอบที่ชัดเจนจากกรมป่าไม้ ถ้ามีความผิดจริงถือเป็นคดีอาญา ก็สามารถดำเนินการทางกฏหมายได้ทันที”ผอ.พศ.กล่าว

นายนพรัตน์ กล่าวอีกว่า ส่วนการสอบถามไปยังวัดต้นสังกัดที่ จ.อุดรธานีนั้น ขณะนี้ทางวัดยืนยันมาแล้วว่า ไม่รับพระเกษมกลับวัด และพระอุปัชฌาย์ ได้มรณภาพไปแล้ว คนที่สามารถดำเนินการได้ คือ เจ้าคณะจังหวัด ในขณะเดียวกันทางวัดต้นสังกัด มอบให้เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการกับพระเกษม เพราะเรื่องเกิดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ตนไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องดังกล่าว แต่คงต้องให้เวลา เจ้าคณะปกครองทำงานกันก่อน แต่ถ้าผล.ออกมาไม่ดำเนินการอะไรเลย พศ.คงจะต้องดำเนินการเอง โดยอาศัยอำนาจของรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตดำเนินการ.

Tags: , ,
comments Comments (0)    -
September 25th, 2011 at 8:14 pm

เตือนภัยแผ่นดินไหว

 นับวันโลกของเราเผชิญแผ่นดินไหวถี่ขึ้น ทั้งหนักและเบาแล้วแต่ระดับความรุนแรงและจุดที่เกิดการสั่นสะเทือน   ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐเร่งหาทางออกในการสร้างระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าอัน ทรงประสิทธิภาพ  หลังจากเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในญี่ปุ่น  เม็กซิโก และหลายประเทศที่มีการสั่นไหวชุก   รัฐบาลอเมริกันดำเนินการทดสอบระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าอย่างเงียบๆ ในรัฐแคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยกตัวอย่างของเอลิซาเบธ  คอชแรน  ต้องนั่งเฝ้า เมื่อคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเตือน  แผนที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มีจุดสีแดงสว่างขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของแผ่นดินไหว  นาฬิกาที่อยู่ใกล้แผนที่นับถอยหลังเป็นวินาที จนกระทั่งคลื่นกระแทกกระจายออกจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวทางเหนือของนครลอสแอ งเจลิส เข้าถึงที่อยู่ของเธอในเมืองพาซาดีนาในเวลาเพียง 5 วินาที  จากนั้นเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่สั่นไหวเบาๆ จากแผ่นดินไหว 4.2 ริกเตอร์ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่  1 กันยายนในแคลิฟอร์เนียใต้ คอชแรน เป็นหนึ่งในคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับสัญญาณทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหว  ซึ่งระบบการเตือนภัยเป็นสัญญาณหยาบๆ ที่ไม่มีการแพร่กระจายไปถึงประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ   ด้วยการทดสอบหลายครั้งที่ต้องใช้เงินทุนมากขึ้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งความหวังว่า จะสร้างระบบเตือนภัยสาธารณที่เหมือนกับของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือ หลังจากสามารถปกป้องชีวิตประชาชนจำนวนมากในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและ คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ 11 มีนาคมที่ผ่านมา
แผ่นดินไหวไม่สามารถทำนายการเกิดขึ้นได้  แต่กลุ่มผู้สนับสนุนระบบเตือนภัยล่วงหน้าบอกว่า  มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการให้ผู้คนเตรียมตัว ก่อนเกิดสถานการณ์จริง แม้มีคำเตือนล่วงหน้าเพียง 5 วินาทีก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแล้ว   รัฐบาลญี่ปุ่นลงทุนไปกับระบบเตือนภัย ภายหลังแผ่นดินไหว 6.9 ริกเตอร์ที่เมืองโกเบ เมื่อปี 2538  และการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2543 จากนั้นอีก 7 ปีต่อมา  รัฐบาลญี่ปุ่นที่ทุ่มงบไป 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 15,000 ล้านบาท  ก็ออกมาเปิดเผยเครือข่ายระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าครั้งแรกของโลก  ขณะที่ เม็กซิโก  ไต้หวัน และตุรกี ก็นำระบบเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้  แต่ระบบของพวกเขาให้ผลที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ญี่ปุ่นเผชิญการทดสอบครั้งใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม จากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ  แต่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่ถูกส่งออกไปถึงประชาชนในเวลาเพียง 8 วินาที  หลังจากระบบเซ็นเซอร์ตรวจพบการสั่นไหว  ได้ปรากฏขึ้นขัดจังหวะการออกอากาศรายการทีวีและวิทยุ  รวมทั้งมีคำเตือนบนโทรศัพท์มือถือ    ทำให้ประชาชนหลายล้านคนได้รับคำเตือนล่วงหน้าเป็นเวลาระหว่าง 5 ถึง 40 วินาที  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหว

มาร์เซีย แมคนัท  ผอ.สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐกล่าวว่า ระบบเตือนภัยล่วงหน้าของญี่ปุ่น สามารถปกป้องชีวิตประชาชนหลายพันคน  แต่แมคนัทยอมรับว่า ปัญหาทางการเงินรุมล้อมความพยายามของสหรัฐในการสร้างระบบเตือนภัย   นับตั้งแต่ปี 2549 สหรัฐทดสอบระบบเตือนภัย 3 ครั้ง และเริ่มปฏิบัติการระบบต้นแบบที่เรียกกันว่า”เชคอะเลิร์ท”เป็นการภายในเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์   ซึ่งทอม ฮีตัน วัย 60 ปี  ที่ศึกษาระบบเตือนภัยล่วงหน้ามากว่า 30 ปี กล่าวด้วยความหวังว่า ระบบดังกล่าวจะได้ผล  ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไป

ฮิวแมน

Tags:
comments Comments (0)    -
September 25th, 2011 at 7:00 am

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดพิจิตร วันที่13-15ธ.ค.54

Tags:
comments Comments (2)    -
September 24th, 2011 at 9:37 pm

รายการ ผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง

สมเดช สุรเดช ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว จัดรายการวิทยุ “ผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง” ออกอกาศทางวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ความถี่ FM 103 เมิกกะเฮิร์ต  ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 – 08.00 น. 2 ชั่วโมง มีข่าวสารสาระดี ๆ เกี่ยวกับด้านการศึกษา ปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว

วันนี้(24 ก.ย.54) ได้เชิญสาระดนตรี ของ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว นำวงดนตรี “CCBKK FOlK SONG” ออกรายการสดทางวิทยุ ได้รับความสนใจจากท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาชื่นชมจำนวนมาก

วง “CCBKK FOlK SONG” นี้มีนายประชากร สอนสกุล และ นายสุรสิทธิ์ จันทนา ครูผู้สอนวิชาดนตรี เป็นผู้ฝึกสอน

นักเรียนที่เป็นสมาชิกของวง มีสมาชิก 3 คน ประกอบด้วย น้องโบ ด.ญ.พจนีย์ วงษ์กันทะ(ซ้าย) น้องเมย์ (คนกลาง)และ น้องจุ้น ด.ญ.ฐิติยา (คนขวา)

Tags: , , ,
comments Comments (0)    -
September 23rd, 2011 at 11:17 pm

ดีเดย์ตี1เศษดาวเทียมถึงพื้นโลก

 นาซาจับตาชิ้นส่วนเศษดาวเทียม ยูเออาร์เอส หล่นถึงพื้นผิวโลก ตี1 คืนนี้ มั่นใจไม่กระทบประชาชน

วันนี้ (23 ก.ย.) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เศษชิ้นส่วนของดาวเทียมวิจัยชั้นบรรยากาศส่วนบน (ยูเออาร์สเอส) ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (นาซา) ขนาด 6 ตัน กำลังจะหลุดจากวงโคจรและพุ่งสู่โลกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในปี 2548  อย่างไรก็ตามนาซาประกาศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรว่าชิ้นส่วนดาวเทียมจะตกลง มายังโลกในช่วงบ่ายวันศุกร์ (23 ก.ย.) ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเวลา 01.00น. ของวันที่ 24 ก.ย. ตามเวลาประเทศไทย โดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเศษชิ้นส่วนดาวเทียมจะตกกระทบกับพื้นโลกที่จุดใด แต่นาซาได้ออกมาเน้นย้ำว่าความเสี่ยงที่เศษชิ้นส่วน 26 ชิ้นจะสามารถรอดพ้นจากแรงเสียดสีในชั้นบรรยากาศโลกและตกลงในจุดที่มีคนกว่า 7 พันล้านคนอาศัยอยู่ในโลกนั้น มีโอกาสน้อยมากๆโดยอัตราความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 3,200 เท่านั้น และนาซายังกล่าวอีกว่าในระยะเวลา 50 ปีที่มีการสำรวจอวกาศมาไม่เคยมีการยืนยันว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากขยะอวกาศ ที่ตกลงมาสู่พื้นโลก

โฆษกหญิงของนาซาเผยว่า ทางนาซาและกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกำลังยุ่งอยู่กับการติดตามเศษชิ้นส่วนดาว เทียมและคอยรายงานความคืบหน้าแก่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้อง กับเหตุภัยพิบัติ นอกจากนี้องค์กรบริหารการบินของสหรัฐฯ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่  22 ก.ย.  ให้นักบินและลูกเรือที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงจากเศษดาวเทียมตก ให้ช่วยคอยสังเกตและรายงานหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศหากพบเศษชิ้นส่วน ต่างๆที่ตกลงมาจากอวกาศว่าพบที่บริเวณใด ที่ระดับความสูงเท่าไหร่ พบเมื่อไหร่ และชิ้นส่วนกำลังพุ่งไปในทิศทางใด.

Tags:
comments Comments (0)    -
September 23rd, 2011 at 8:19 pm

ค่ายคุรธรรม จริยธรรม รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

 • “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน” ตำบลพรานกระต่าย ประจำปี 2554 ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 นายสดุดี พุทธัง ปลัดอาวุโส อำเภอพรานกระต่าย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน” ตำบลพรานกระต่าย ประจำปี 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โดยมี นายสมาน บางพาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ครั้งนี้มีกำหนด 3 วัน 2 คืน โดยเทศบาลตำบลบ้านพราน ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 150 คน จาก ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ซึ่งมี นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว เป็นผู้อำนวยความสะดวกในด้านบุคลากรและอาคารสถานที่

Tags: ,
comments Comments (0)    -
September 22nd, 2011 at 8:42 pm

ศธ.พร้อมเพิ่มเงินให้ขรก.ป.ตรีปลัดเผยตั้งงบประมาณรอไว้แล้ว

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ที่จบปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้มอบให้สำนักงานปลัดศธ.เป็นเจ้าภาพยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเสร็จสิ้น และทุกภาคส่วนเห็นชอบกับร่างดังกล่าวแล้ว หลังจากนี้จะเสนอเข้า ครม. ต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของบุคลากรใน ศธ.ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้วตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯประจำปี 2555 ซึ่งเมื่อร่างพ.ร.บ.ผ่านเป็นกฎหมายก็จะจัดสรรให้แก่บุคลากรได้ทันที

“งบฯ ที่จะจัดสรรให้แก่บุคลากรทุกสังกัดของ ศธ.ได้ตั้งอยู่ในหมวดเงินเดือนรวมแล้วประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้นอกจากเป็นเงินเดือนที่ปรับเพิ่ม 15,000 บาทแล้ว ยังรวมกับอัตราเงินเดือนครูที่เพิ่ม 13% และเงินที่จะปรับอัตราขั้นต่ำ 300 บาทในบางพื้นที่ด้วย แต่ถ้าหากคิดเฉพาะเงินที่จะปรับเพิ่มให้เป็น 15,000 บาทจะใช้เงินประมาณ 400 ล้านบาท” นายอภิชาติ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เสนอกฎหมายปรับโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบนั้น หากมีการปรับจริง ทางศธ. ก็จะมีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดบัญชีเงินเดือนแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ต่อไป.

ขอบคุณ  เดลินิวส์

Tags: ,
comments Comments (0)    -
September 22nd, 2011 at 7:21 am

พระเกษมท้าสรยุทธออกเจาะข่าวเด่นช่อง3

Tags: ,
comments Comments (0)    -
September 22nd, 2011 at 6:45 am

“พระไม่อยากดัง” ช่อง 3

แบบนี้เรียกว่าพระอยากดังหรือเปล่า

สรยุทธแก้ข่าวพระอยากดัง

Tags: , ,
comments Comments (0)    -
September 21st, 2011 at 9:29 pm

23 ก.ย.จับตาดาวเทียมชนโลก

 สหรัฐจับตาดาวเทียมวิจัยหล่นชนโลก 23 ก.ย.นี้ ระบุชิ้นส่วนดาวเทียม ที่จะหลงเหลือไม่ถูกเผาไหม้จากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศ

กระทรวงกลาโหม และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซ่า) ของสหรัฐ เฝ้าจับตาดาวเทียมวิจัยอายุงาน 20 ปีของนาซ่า ขนาดเท่ารถบัสโดยสาร จะหล่นชนโลกในวันศุกร์ (23 ก.ย.) โดยโอกาสที่ชาวโลกคนในคนหนึ่งในเกือบ 7,000 ล้านคนจะโดนหล่นทับ อยู่ที่ 1 ใน 3,200

ผู้เชี่ยวชาญขององค์การนาซ่า กล่าวยอมรับว่า การหล่นชนโลกของดาวเทียมยูเออาร์เอส ที่ใช้วิจัยชั้นบรรยากาศ ขนาด 35 คูณ 15 ฟุต เท่ารถบัสโดยสาร น้ำหนัก 6 ตัน จะไม่มีทางรู้ได้ จนกว่าจะถึง 20 นาทีสุดท้าย ก่อนมันหล่นกระทบ โดยจากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์ มันจะกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศโลกในวันศุกร์ (23 ก.ย.) อาจเร็วหรือช้ากว่า 1 วัน และจุดที่คาดว่ามันจะตกอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง 57 องศาเหนือ และเส้นรุ้ง 57 องศาใต้ ในรัศมี 12,000 กม. ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกส่วนใหญ่

ดาวเทียมยูเออาร์เอส ถูกปล่อยสู่อวกาศในปี 2534 เพื่อตรวจวัดชั้นโอโซน ลม และอุณหภูมิ ถูกปลดประจำการอย่างเป็นทางการในปี 2548 ถือเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่สุดของนาซ่า ที่หล่นชนโลกในรอบ 30 ปี หลังยานสกายแล็ปหล่นลงที่ภาคตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อปี 2522 แต่ในรอบ 50 ปีของการสำรวจอวกาศ ยังไม่เคยมีมนุษย์รายใดได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการหล่นสู่โลกของยานอวกาศ

องค์การนาซ่ากล่าวย้ำว่า ชิ้นส่วนดาวเทียมยูเออาร์เอสแค่ 26 ชิ้น ที่จะหลงเหลือ ไม่ถูกเผาไหม้ จากการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศ ขณะมันหล่นลงด้วยความเร็วสูง แต่ความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สินจากมันมีน้อย แค่ประมาณ 1 ใน 3,200 ความคืบหน้าถึงวันที่ 20 ก.ย. วงโคจรของยูเออาร์เอสอยู่เหนือพื้นโลก 205 – 225 กม. คาดว่าเศษชิ้นส่วนของมันจะกระจายในรัศมี 800 กม. หลังหล่นถึงพื้นโลก.

Tags:
comments Comments (0)    -
September 20th, 2011 at 11:22 pm

ด่วน!ประชุมประธานกลุ่ม ศน.ฯ เขตพรานกระต่าย ชี้แจงข้อประเมินฯ

ที่ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น. นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพป.กพ.เขต 1 ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการประเมินเพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งกำหนดออกประเมินระหว่างวันที่ 20- 28  กันยายน  2554  รายละเอียดห้วข้อการประเมินดังนี้
  1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกระดับชั้น
  2. การส่งเสริมการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  3. การดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนา/แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดเลขเป็น
  4. การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม และโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม
  5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  6. การสร้างพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
  7. การกำหนดระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
  8. การดำเนินการในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน
  9. การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และบริหารชั้นเรียนทางบวก สันติวิธีของครูกับนักเรียน
  10. ผลงานดีเด่นและผลงานที่ภาคภูมิใจ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มี นายสมเดช สุรเดช ประธานกลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี….

รายละเอียดและเกณฑ์คุณภาพ

1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกระดับชั้น

ระดับ 4  หมายถึง       โรงเรียนได้จัดทำเอกสารโดยบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมคิดและจัดทำพร้อม

                                    แสดงข้อมูล สภาพปัญหา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ วิธีการ ดำเนินการ ระยะเวลา

                                   ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุน ได้อย่างชัดเจนทุกระดับชั้น

ระดับ 3  หมายถึง       โรงเรียนได้จัดทำเอกสาร แสดงข้อมูล สภาพปัญหา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ วิธีการ

                                     ดำเนินการระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนได้อย่างชัดเจน ในระดับชั้น   

                                    ป.2 ป.3 ป.5ป.6 ม.2 และ ม.3

ระดับ 2   หมายถึง       โรงเรียนได้จัดทำเอกสาร แสดงข้อมูล สภาพปัญหา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ วิธีการ

                       ดำเนินการระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนได้อย่างชัดเจน ในระดับชั้น

                       ป.3 ป.6   และ ม.3

ระดับ 1   หมายถึง       โรงเรียนได้จัดทำเอกสาร แสดงข้อมูล สภาพปัญหา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ วิธีการ

                                      ดำเนินการระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องสนับสนุน ได้อย่างชัดเจน จำนวน               

                                      1 ระดับชั้น

ระดับ 0  หมายถึง       ไม่มีการดำเนินการ

2. การส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

ระดับ4   หมายถึง                  ครูมี/และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคนตามรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการบันทึก

                                              หลังสอน ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรม

                                              การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 3  หมายถึง                  ครูร้อยละ 80-99 มี/และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคนตามรายวิชาที่

                                             รับผิดชอบ มีการบันทึกหลังสอน ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ กำกับและติดตาม

                                             การดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ระดับ2   หมายถึง                   ครูร้อยละ 60-79  มี/และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคนตามรายวิชาที่

                                             รับผิดชอบ มีการบันทึกหลังสอน ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ กำกับและติดตาม

                                             การดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 1   หมายถึง                ครูร้อยละ 40-59 มี/และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคนตามรายวิชาที่      

                                             รับผิดชอบ มีการบันทึกหลังสอน ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ กำกับและติดตาม

                                             การดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ระดับ 0  หมายถึง                 ครูต่ำกว่าร้อยละ 40 มี/และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคนตามรายวิชาที่      

                                             รับผิดชอบ มีการบันทึกหลังสอน ผู้บริหารโรงเรียนนิเทศ กำกับและติดตาม

                                             การดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

 

3.การดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนา/แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และคิดคำนวณเป็น ในประเด็น ดังต่อไปนี้

       3.1 การดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนา/แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

                           3.1 1. มีวิธีการ/โครงการกระบวนการ/นวัตกรรมพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

                   เป็นรายบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และปรากฏในแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

                          3.1 2. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน

                  ภาษาไทยที่ชัดเจน

                          3.1. 3. มีการจัดทำรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

                  เป็นรายบุคคล/รายชั้นเรียนเป็นรูปเล่มที่ชัดเจน และมีจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออก

                  เขียนไม่ได้ในภาพรวมไม่เกินร้อยละ 5

                         3.1.4. ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

                  มีการนิเทศ และมีผลการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ระดับ4   หมายถึง              มีการปฏิบัติ         4     รายการ                    

ระดับ 3  หมายถึง               มีการปฏิบัติ           3      รายการ

ระดับ 2   หมายถึง              มีการปฏิบัติ          2     รายการ                    

ระดับ 1   หมายถึง              มีการปฏิบัติ         1      รายการ

ระดับ 0  หมายถึง             ไม่มีการดำเนินการ

        3.2 การดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนา/แก้ปัญหาการคิดคำนวณ

                           3.1.1 มีวิธีการ/โครงการกระบวนการ/นวัตกรรมพัฒนานักเรียนที่คิดคำนวณไม่ได้

                   เป็นรายบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และปรากฏในแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

                          3.1 2 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการคิดคำนวณ 

                                    ที่ชัดเจน

                          3.1. 3 มีการจัดทำรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการคิดคำนวณไม่ได้

                  เป็นรายบุคคล/รายชั้นเรียนเป็นรูปเล่มที่ชัดเจน และมีจำนวนนักเรียนที่คิดคำนวณไม่ได้

                  ในภาพรวมไม่เกินร้อยละ 5

                         3.1.4 ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

                 มีการนิเทศ และมีผลการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ระดับ4   หมายถึง              มีการปฏิบัติ         4     รายการ                    

ระดับ 3  หมายถึง               มีการปฏิบัติ           3      รายการ

ระดับ 2   หมายถึง              มีการปฏิบัติ          2     รายการ                    

ระดับ 1   หมายถึง              มีการปฏิบัติ         1      รายการ

ระดับ 0  หมายถึง             ไม่มีการดำเนินการ

4.  การประกันคุณภาพการศึกษา

4.1  โรงเรียนที่ประเมินภายนอก รอบสาม

ระดับ4   หมายถึง         มีเอกสารแสดงข้อมูลผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ สมศ.กำหนดเป้าหมาย

                                     ความสำเร็จ แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงไปสู่เป้าหมาย ตามตัวบ่งชี้ โดย

                                     วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา ร่วมกับครู กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ

                                     รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับ 3 หมายถึง          มีเอกสารแสดงข้อมูลผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ สมศ.กำหนดเป้าหมาย

                                     ความสำเร็จ แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงไปสู่เป้าหมาย ตามตัวบ่งชี้ โดย

                                     วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา ร่วมกับครู กรรมการสถานศึกษา

ระดับ 2 หมายถึง          มีเอกสารแสดงข้อมูลผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ของ สมศ.กำหนดเป้าหมาย

                                     ความสำเร็จ แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงไปสู่เป้าหมาย ตามตัวบ่งชี้

ระดับ 1 หมายถึง           มีเอกสารแสดงข้อมูลผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ สมศ.

ระดับ 0  หมายถึง         ไม่มีการดำเนินการ

4.2   โรงเรียนที่ยังไม่ได้ประเมินภายนอก รอบสาม

                     4.2.1  มีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบสาม

                     4.2.2 SAR ปี 2551-2553 มีการพัฒนาการต่อเนื่อง

                     4.2.3 นำข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสองมาวางแผนการพัฒนา

                     4.2.4 กำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางในการทำงานกิจกรรม เอกสาร ข้อมูลตามมาตรฐาน         

                              และตัวบ่งชี้   

ระดับ 4  หมายถึง        ดำเนินการทุกรายการ

ระดับ 3 หมายถึง         ดำเนินการได้ 3 รายการ ได้แก่……………………………………………………………………

ระดับ 2 หมายถึง          ดำเนินการได้ 2 รายการ ได้แก่……………………………………………………………………

ระดับ 1 หมายถึง          ดำเนินการได้ 1 รายการ ได้แก่……………………………………………………………………

ระดับ 0  หมายถึง         ไม่มีการดำเนินการ

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  มีการดำเนินการในประเด็น ต่อไปนี้

                                1. มีการท่องศัพท์ทุกระดับชั้น

                                2. มีการแต่งประโยคจากคำศัพท์ที่ท่องทุกระดับชั้น

                                3. มีการสนทนาโดยใช้คำศัพท์ทุกระดับชั้น

                                4. มีการฝึกพูดเป็นภาษาอังกฤษ (speech) ทุกระดับชั้น

ระดับ 4   หมายถึง             มีการปฏิบัติ         4     รายการ                    

ระดับ  3  หมายถึง              มีการปฏิบัติ           3      รายการ

 ระดับ 2   หมายถึง             มีการปฏิบัติ          2     รายการ                     

ระดับ 1   หมายถึง              มีการปฏิบัติ         1      รายการ

ระดับ 0  หมายถึง         ไม่มีการดำเนินการ

6. การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยการปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างในประเด็น ต่อไปนี้

1. การแต่งกาย

2. การใช้วาจาสุภาพ

3. การปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลา

4. การไม่มั่วสุมอบายมุข

5. การจัดโต๊ะ ชั้นวางของ และบริเวณห้องเรียนเป็นระเบียบ

    ระดับ 4  หมายถึง       การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานที่ดีในสถานศึกษาตามกิจกรรมที่ระบุทุกกิจกรรม

   ระดับ 3    หมายถึง      การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานที่ดีในสถานศึกษาตามกิจกรรมที่ระบุ ร้อยละ 80-99

   ระดับ 2   หมายถึง       การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานที่ดีในสถานศึกษาตามกิจกรรมที่ระบุ ร้อยละ 60-79

   ระดับ 1   หมายถึง       การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานที่ดีในสถานศึกษาตามกิจกรรมที่ระบุ ร้อยละ 40-59

  ระดับ 0  หมายถึง         การเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานที่ดีในสถานศึกษาตามกิจกรรมที่ระบุ ต่ำกว่าร้อยละ 40

7. สถานศึกษาได้กำหนดระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอันได้แก่กิจกรรม ดังต่อไปนี้

                                1. กิจกรรมประจำวันของนักเรียน

                                2. การลงโทษนักเรียน

                                3. การแต่งกายของนักเรียน

                                4. การรักษาความสะอาดโรงเรียน

                                5 มารยาทนักเรียน

                                6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน

                                7. การรับส่งนักเรียนของผู้ปกครอง

                                8. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้าห้องในแต่ละชั้นเรียน

ระดับ 4    หมายถึง            สถานศึกษามีระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกัน ครบ 8 กิจกรรม

ระดับ 3    หมายถึง            สถานศึกษามีระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกัน อย่างน้อย 6 กิจกรรม

ระดับ 2    หมายถึง            สถานศึกษามีระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกัน อย่างน้อย 4กิจกรรม

ระดับ 1   หมายถึง              สถานศึกษามีระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย 2 กิจกรรม

ระดับ 0   หมายถึง              สถานศึกษาไม่มีระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกัน

8. การดำเนินการในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน สถานศึกษามีการดำเนินการ มีการพัฒนา

คุณลักษณะนักเรียนในการลดภาวะโลกร้อนและบุคลการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีการสรุปรายงานโครงการและเผยแพร่แก่สาธารณชน ดังนี้

 1. มีโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละ1ต้น
 2. มีโครงการ/กิจกรรมการลดขยะในสถานศึกษา 
 3. มีโครงการ/กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
 4.  มีโครงการ/กิจกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานศึกษา

5.    มีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

ระดับ 4   หมายถึง           มีการปฏิบัติ       1- 5    รายการ                    

ระดับ  3  หมายถึง              มีการปฏิบัติ       1-  4      รายการ

 ระดับ 2   หมายถึง             มีการปฏิบัติ       1-  3     รายการ                    

ระดับ 1   หมายถึง             มีการปฏิบัติ      1 – 2     รายการ

ระดับ 0  หมายถึง         ไม่มีการดำเนินการ

9. การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และบริหารชั้นเรียนทางบวก สันติวิธีของครูกับนักเรียน

    1. มีการประชุมชี้แจง บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนให้ทราบ

    2. มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับนักเรียน รับฟัง ตอบรับการฟัง เสริมแรง ให้กำลังใจ (ยกตัวอย่างคำพูดทางบวก ตามเอกสารต้นเรื่อง)

    3. มีผลงานนักเรียน มีครบตามประเด็นต่อไปนี้

                                               3. 1.นักเรียนเขียนข้อความ คำพูดทางบวก ที่นักเรียนพึงพอใจ

                                               3.2 นักเรียนเขียนข้อความ คำพูดทางลบ ที่นักเรียนไม่พึงพอใจ

                                                3.3.นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจ ความรัก ความเอื้ออาทรจากการ

                                              กระทำของครู/ผู้บริหาร

                                         3. 4. นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่นักเรียนไม่พอใจ เสียใจ โกรธ จากการกระทำของครู/     

                                              ผู้บริหาร

  4.  มีการนำข้อมูลจากข้อ 3มาวิเคราะห์เป็นภาพรวมของโรงเรียนไปดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

            ครู/ผู้บริหารในโรงเรียน

ระดับ 4   หมายถึง             มีการปฏิบัติ         4     รายการ                    

ระดับ  3  หมายถึง              มีการปฏิบัติ           3      รายการ

 ระดับ 2   หมายถึง             มีการปฏิบัติ          2     รายการ                    

ระดับ 1   หมายถึง              มีการปฏิบัติ         1      รายการ

ระดับ 0  หมายถึง         ไม่มีการดำเนินการ

10. สถานศึกษามีผลงานความภาคภูมิใจในงานที่ดำเนินงานเป็นรูปธรรม

ระดับ 4   หมายถึง            สถานศึกษามีผลงานและมีหลักฐานประกอบอย่างเป็นรูปธรรมและมีการเผยแพร่

                                          สู่ภายนอก เป็นแหล่งการศึกษาดูงาน                    

ระดับ  3  หมายถึง              สถานศึกษามีผลงานและมีหลักฐานประกอบอย่างเป็นรูปธรรมและมีการเผยแพร่สู่

                                         ภายนอก                  

ระดับ 2   หมายถึง              สถานศึกษามีผลงานและมีหลักฐานประกอบอย่างเป็นรูปธรรม

ระดับ 1   หมายถึง              สถานศึกษามีผลงานมีแต่ไม่มีหลักฐาน

ระดับ 0  หมายถึง         ไม่มีการดำเนินการ

…………………………………………………………………………..

Tags: ,
comments Comments (0)    -
September 20th, 2011 at 10:23 pm

ประชุมผู้บริหารกลุ่มร.ร.พรานกระต่ายด่วนชี้แจงการประเมินฯ

ที่ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น. นายสุดเขต สวยสม รอง ผอ.สพป.กพ.เขต 1 ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการประเมินการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งกำหนดออกประเมินระหว่างวันที่ 20- 28  กันยายน  2554  ในห้วข้อการประเมินดังนี้
  1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกระดับชั้น
  2. การส่งเสริมการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  3. การดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนา/แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดเลขเป็น
  4. การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม และโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม
  5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  6. การสร้างพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
  7. การกำหนดระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
  8. การดำเนินการในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน
  9. การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และบริหารชั้นเรียนทางบวก สันติวิธีของครูกับนักเรียน
  10. ผลงานดีเด่นและผลงานที่ภาคภูมิใจ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มี นายสมเดช สุรเดช ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนพรานกระต่าย อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี….

ตารางกำหนดการออกประเมิน คือ วันที่ 21 ก.ย.2554 (เช้า) ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (บ่าย) ร.ร.บ้านใหม่เขานิยม  วันที่ 22 ก.ย.2554 (เช้า ร.ร.อนุบาลพรานกระต่าย (บ่าย) ร.ร.บ้านพรานกระต่าย  วันที่ 27 ก.ย.2554 (เช้า) ร.ร.บ้านเขาสว่างอารมณ์ (บ่าย) ร.ร.บ้านหนองตากล้า และ ร.ร.วัดโพธาราม

Tags: , ,
comments Comments (0)    -
September 20th, 2011 at 9:43 pm

ประชุมสภานักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว เตรียมพร้อมรับการประเมิน

  • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 15.30 น. นายสมเดช สุรเดช ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนทุกคน เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินของคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินโรงเรียนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งจะเริ่มออกประเมินระหว่างวันที่ 20- 28  กันยายน  2554  ในห้วข้อการประเมินดังนี้
  1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกระดับชั้น
  2. การส่งเสริมการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้ และใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  3. การดำเนินงานส่งเสริม/พัฒนา/แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และคิดเลขเป็น
  4. การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม และโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม
  5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
  6. การสร้างพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
  7. การกำหนดระเบียบว่าด้วยกฎ กติกา มารยาทการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา
  8. การดำเนินการในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน
  9. การสื่อสารปฏิสัมพันธ์และบริหารชั้นเรียนทางบวก สันติวิธีของครูกับนักเรียน
  10. ผลงานดีเด่นและผลงานที่ภาคภูมิใจ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสภานักเรียน ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้วเป็นอย่างดี….ขอบคุณนะครับ

Tags: , ,
comments Comments (0)    -
September 20th, 2011 at 1:44 pm

ด่วน!สพป.กพ.เขต1 นิเทศติดตามร.ร.20ก.ย.54

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผอ.สพป.กพ.เขต 1 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน 2554 ทาง สพป.กพ.เขต 1 จะออกนิเทศติดตามและการยกระดัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ร.ร.ในสังกัด 10 ประเด็น ขอให้ ร.ร.ทุก โรง เตรียมรับการประเมิน
ดูแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน……คลิกที่นี่

Tags:
comments Comments (0)    -
September 20th, 2011 at 7:29 am

คนไทยกระอักเบนซิน-ดีเซลขึ้น40สต.

ปตท.ปรับราคาขายปลีก เบนซินและดีเซลปรับเพิ่ม 40 สตางค์ อี 85 ขึ้น 20 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันนี้ (20 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปตท.และบางจาก ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลขึ้นลิตรละ 40 สต.ส่วนอี 85 ปรับขึ้น ลิตรละ 20 สต.มีผลตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาเบนซิน 91 อยู่ที่ลิตรละ 36.67 บาท  แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 36.67 บาท แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ 33.64 บาท แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ลิตรละ 32.64 บาท  อี 85 อยู่ที่ลิตรละ 22.02 บาท  ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 28.39 บาท.

Tags:
comments Comments (0)    -