6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

September 17th, 2012 at 8:57 pm

สพป.กพ.เขต 1 เชิญทีมงานคุณธรรม-จริยธรรม ‘เขาแก้ว’ เสนอ “ความสำเร็จ”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้เชิญทีมงานด้านคุณธรรม-จริยธรรม ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ที่ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ให้แก่ครู – นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 206  โรงเรียนฟัง ประกอบด้วยครู 1 คน และ นักเรียน 1 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ SEP สพป.กพ.เขต 1

ในการนำเสนอครั้งนี้ ทางทีมงานของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ประกอบด้วย นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอุ่นเรือน เกตุเอี่ยม ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการคุณธรรม นางศิริวรรณภา ฉิมสุข ครูผู้รับผิดชอบโครงการประชาธิปไตย พร้อมด้วย “น้องแพร” นางสาวแพรพรรณ เฉียดกลาง นักเรียนชั้น ม.3 รองประธานสภานักเรียน และ “น้องนุ่น” เด็กหญิงกัณฤทัย  บุญโต นักเรียนชั้น ม.1 ผจก.ธนาคารโรงเรียน ได้นำผลการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมาก และจะเข้านำเสนอในวันที่ 18 กันยายน 2555 อีกครั้ง.

ภาพบรรยากาศ

 ขอบคุณ ภาพข่าว ศิริวรรณภา ฉิมสุข ปุณิกา เรืองวงษ์

 

Tags: , ,
-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI