6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

ธนาคารโรงเรียน

  • ธนาคารโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร และ สาขาพรานกระต่าย

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโครงการธนาคารโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. ซึ่งมีนายจารุเนตร อินทพงษ์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาพรานกระต่าย

จากการตก่อตั้งธนาคารโรงเรียน ได้ดำเนินการกำหนดไว้เป็น ระเบียบโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ว่าด้วยธนาคารโรงเรียน แกละมีมติเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว เมื่อคราวการประชุม  ครั้งที่  3/2550  เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2550  โดยมีนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เปิดบัญชีฝากเงิน จำนวน 450 ราย เป็นจำนวนเงิน 153,647.52  บาท

ภาพประกอบอินเทอร์เน็ต

Untitled-3

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดป้าย “ธนาคารโรงเรียนชุใชนบ้านเขาแก้ว”

Untitled-21

นายจารุเนตร อินทพงษ์ ผจก.ธกส.สาขาพรานกระต่าย กล่าวรายงาน

Untitled-4

พระครูวิศาลวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดเทพสโมสร อ.พรานกระต่าย เจิมป้ายเป็นศิริมงคล

Untitled-5      DSC07672

DSC07690

DSC07691

DSC07693

DSC07694

DSC07696

DSC07697

DSC07698

DSC07699

DSC07700

DSC07704

DSC07708

DSC07709

DSC07710

DSC07711