6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

December 7th, 2011 at 7:49 pm

รอลุ้นมติครม.(คิวที่68)ครูคศ.3 เงินเดือนเต็มขั้น ขอชั้นสายสะพายได้

เว็บครูไทย ได้รับข้อมูลจากท่านสงกรานต์ จันทร์น้อย ผู้แทนครูใน ก.ค.ศ.เกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ของข้าราชการครูฯ ว่า เดิมการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จะสามารถขอได้เฉพาะผู้บริหารที่เงินเดือนเต็มขั้น และเกษียณอายุราชการไปแล้ว ครูผู้สอนไม่มีสิทธิ์ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.

แต่ จากการประชุม ก.ค.ศ.เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งให้ตนเป็นคณะกรรมการติดตามการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสาย สะพาย ป.ม. และคณะกรรมการได้ดำเนินการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหลักเกณฑ์ในบัญชี 41 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จแล้ว นำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และผ่าน ก.ค.ศ.แล้ว รอคิวเข้า ครม.(คิวที่ 68) หากผ่าน ครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

จะทำให้ข้าราชการครูฯ ทั้งสายผู้สอน และผู้บริหาร สามารถขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม.ได้ โดยที่ไม่ต้องรอให้เกษียณอายุราชการ โดยจะต้องมีคุณสมบัติในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ดังนี้

1. ต้องได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย
3. เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.3 คือ 53,080 บาท

เช็คดูเงินเดือนตนเองก่อนนะครับ ว่ายังเหลืออีกกี่ขั้นจึงจะถึง 53,080 บาท…คลิกที่นี่เลย

คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553….คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

เว็บไซด์ www.สมเดช.com  ขอเอาใจช่วยนะครับเพื่อรอลุ้นมติ ครม.(คิวที่ 68) หากมีมติครม.เมื่อใดทางเว็บสมเดชดอทคอม จะนำเสนอทันที…คอนติดตามนะครับ

Tags:
-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI