6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

September 27th, 2012 at 5:39 pm

ครม.ไฟเขียวร่าง กฎ ก.ค.ศ.เงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ

      ครม.ไฟเขียวร่าง กฎ ก.ค.ศ.เงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูง พร้อมมอบ ก.ค.ศ.แก้ไขเกณฑ์สรรหา ผอ./รอง ผอ.โดยเฉพาะประเด็นผู้ขึ้นบัญชีถูกตัดสิทธิ์เมื่อไม่ได้บรรจุใน ร.ร.ในเลือกไว้

        ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ ร่าง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูง กว่าหรือขั้นต่ำกว่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่..) พ.ศ….ตามที่ ศธ.เสนอ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญและกำลังใจและ สิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมเสมอภาคกันยิ่งขึ้น ดังนี้ 1.ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วจะได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด โดยไม่ต้องใช้ตารางเทียบขั้นเงินเดือนเหมือนเดิม 2.กรณีครูผู้ช่วยเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้วให้ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้น หรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม รวมทั้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทด้วย เช่น ข้าราชการครูวุฒิปริญญาเอกเมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยหรือ อัตรา 17,690 บาท เมื่อมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ไปรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในอัตรา 17,910 บาท และเลื่อนสูงต่อไปได้ และ 3.ครูที่เงินเดือนถึงขึ้นสูงของอันดับ คศ.2 และ คศ.3 หรือ คศ.4 จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้โดยให้ไปรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้ อีกหนึ่งอันดับ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องเร่งส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ต่อไป

      ขณะนี้ได้มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาการปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ โดยสาระหลักที่จะให้ปรับแก้นั้นจะเป็นในเรื่องของการเลือกบรรจุและแต่งตั้ง จะต้องปรับแก้ไม่ให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ถูกตัดสิทธิ์หากไม่สามารถที่จะ เลือกบรรจุแต่งตั้งในโรงเรียนที่เลือกไว้ได้ เนื่องจากการสอบขึ้นบัญชีนี้จะมีระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น จึงไม่ควรจะมาตัดสิทธิ์กันเพียงวันเดียว เพราะสาเหตุที่ผู้สอบขึ้นบัญชีไม่สามารถเลือกโรงเรียนที่จะบรรจุได้ ซึ่งเรื่องนี้คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างรอบคอบเพื่อรักษา สิทธิ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบขึ้นบัญชีได้

       รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า การเสนอให้ปรับแก้หลักเกณฑ์ ครั้งนี้เป็นเพราะมีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ในคราวนี้ ได้ร้องเรียนมาที่ตนเพื่อขอให้ปรับหลักเกณฑ์ในคราวนี้ แต่ก็ได้แจ้งไปว่าไม่สามารถปรับในครั้งนี้ ดังนั้น ตนจึงให้ปรับหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใน ครั้งต่อไป ส่วนกรณีมีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ไปฟ้องร้องศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำ สั่งให้ ก.ค.ศ.หรือ สพฐ.ไม่ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีในเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ ที่สอบขึ้นบัญชีได้ แต่ไม่ได้เลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งและขอให้ออกคำสั่งให้มีการ ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูฯนั้นเป็นสิทธิ์ที่จะดำเนินการ ได้ แต่ ศธ.คงจะไปพิจารณาช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ดังนั้น คงต้องรอดูหากศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาออกมาเช่นไร

ที่มา : http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000081503

ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย “เงินเดือนทะลุแท่ง” ผ่าน ครม.ส่งต่อ “กฤษฎีกา”

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๒ เรื่อง คือ อนุมัติ ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูง กว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

๑) อนุมัติร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครม.อนุมัติ หลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎ ก.ค.ศ.

  • กำหนดให้การถูกลดขั้นเงินเดือน การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย หรือโอน ได้รับเงินเดือนในขั้นอัตราตามที่กำหนด (ร่างข้อ ๑ และ ๒)

  • กำหนดให้ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนในขั้นหรืออัตราตามที่กำหนด (ร่างข้อ ๓)

  • กำหนด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและ วิทยฐานะสูงขึ้น ได้รับเงินเดือนในขั้นหรืออัตราตามที่กำหนด (ร่างข้อ ๔)

  • กำหนด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร คุณวุฒิอย่างอื่น ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง หรือได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิ เพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น ได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นหรืออัตราเงินเดือนตามที่กำหนด (ร่างข้อ ๕ และ ๖)

  • กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งวิทยฐานะในอันดับ คศ.๒ คศ.๓ หรือ คศ.๔ ตลอดจนผู้ที่ต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุและได้รับเงินเดือนในอันดับดังกล่าวได้รับเงินเดือนในอันดับตามที่กำหนด (ร่างข้อ ๗)

  • กำหนดให้หากมีกรณีอื่นที่ต่างไปจากที่กฎ ก.ค.ศ.นี้กำหนดให้ ก.ค.ศ.เป็นผู้วินิจฉัย (ร่างข้อ ๘)

  • กำหนด บทเฉพาะกาล ที่เกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.๓ หรือ คศ.๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตลอดจนการใดๆ ที่ดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูง กว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.๒๕๕๓ หรือที่เคยดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว (ร่างข้อ ๙-๑๒)

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/jul/177.html

 

“ครู” เงินเดือนเต็มขั้น เตรียมเฮ! รับเงินเดือนข้ามแท่ง

นายสุบัน ประทุมทอง ผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยาย “การอบรมพัฒนาความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ว่า

เดิมข้าราชการครูที่เงินเดือนเต็มขั้นอันดับ คศ.๓ จะ ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ส่วนเงินวิทยฐานะยังคงรับเท่าเดิม คือ ๕,๖๐๐ บาท และค่าตอบแทนอีก ๕,๖๐๐ บาท แต่หลังจากที่มีการปรับเงินเดือนข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ข้าราชการครูที่เงินเดือนเต็มขั้นอันดับ คศ.๓ รายใหม่ (รายเก่ายังคงได้รับตามเดิม) จะไม่สามารถข้ามแท่งอันดับ มารับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ได้

เนื่องจาก พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนโครงสร้างระบบจากที่กำหนดไว้เดิม เป็นระบบเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และขยายเงินเดือนขั้นสูงในอันดับเงินเดือนแต่ละอันดับ (ยกเว้นครูผู้ช่วย) ให้สูงมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เท่ากันทุกอัตรา จึงทำให้กฎ ก.ค.ศ.เดิม (กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูง กว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ) ไม่สอดคล้องกับระบบเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป

ก.ค.ศ.จึงได้จัดทำ ร่าง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ขึ้น เพื่อแก้ไขให้ข้าราชการครูที่เงินเดือนเต็มขั้นได้รับเงินเดือนในอันดับถัด ไป

โดยผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๒ จะได้รับในอันดับ คศ.๓
ผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๓ จะได้รับในอันดับ คศ.๔
ผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นในอันดับ คศ.๔ จะได้รับในอันดับ คศ.๕

ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม ในอันดับเงินเดือนถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น แล้วแต่กรณี โดยให้เริ่มรับในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม

แต่เงินวิทยฐานะจะยังคงได้รับในวิทยฐานะเดิม

โดยขณะนี้ ร่าง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ตอนนี้รอเข้า ครม. หาก ครม. อนุมัติ ก็จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการครูฯ

Tags:
-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI