6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

July 5th, 2011 at 6:53 pm

กกต.ประกาศผลเลือกตั้งส.ส.ปี54

กกต.ประกาศผลเลือกตั้งส.ส. ปี 54 ระบุบัตรเสีย-โหวตโนลดลง

เมื่อวันนี้ (5 ก.ค.) เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ กกต. แถลงสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 3 ก.ค.54 อย่างเป็นทางการ ว่า การลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,203,107 คน คิดเป็น 75.03 %จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,682 คน มีบัตรเสีย 1,726,051 ใบ คิดเป็น 4.9 % บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนมีจำนวน 958,052 ใบ คิดเป็น 2.72 % สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 35,119,885 คน คิดเป็น 74.85 % มีบัตรเสีย 2,039,694 ใบ คิดเป็น 5.79 % บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,419,088 คิดเป็น 4.03  %

นายสุทธิพลกล่าว ต่อว่า สำหรับบัตรเสียในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครั้งนี้ เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี 50 พบว่ามีจำนวนลดลง โดยปี50อยู่ที่ 5.56% และบัตรเสียการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปี 50 พบว่ามีจำนวนมากขึ้น ส่วนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบแบ่งเขตเมื่อเทียบกับปี50 ถือว่าลดลง เพราะปี 50 อยู่ที่4.58 % และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อเมื่อเทียบกับปี 50 ถือว่าลดลงเช่นกัน โดยปี 50 อยู่ที่ 2.85%

เลขาธิการ กกต.เปิดเผยอีกว่า จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำพูน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88.61% รองลงมาคือ จ.เชียงใหม่ 83.13 % จ.ตรัง 82.65 % สำหรับพรรคการเมืองที่มีผู้สมัครได้การเลือกตั้งดังนี้  พรรคเพื่อไทย 265 คน แบ่งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 61 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 204 คน พรรคประชาธิปัตย์ 159 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 44 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง115 คน พรรคภูมิใจไทย 34 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ5 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 29 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 19 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 15 คน พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 5 คน พรรคพลังชล 7 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 6 คน พรรครักประเทศไทย ได้รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 4 คน พรรคมาตุภูมิ 2 คน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คน พรรครักษ์สันติ พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคละ 1 คน

นายสุทธิพล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หากไม่มีการร้องเรียนผู้สมัครกกต.สามารถประกาศรับรองผู้สมัครที่ได้ รับการเลือกตั้งได้ภายใน 7 วัน คือในวันที่ 12 ก.ค. ที่จะมีการเสนอให้กกต.พิจารณารับรอง แต่ถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านกกต.ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน คือวันที่ 2 ส.ค. หลังจากนั้นกกต.จะให้การรับรองผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งไปก่อนแต่การ สืบสวนสอบสวนยังดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้มีการคัดค้านทั้งผู้สมัครส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งและ ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา 207 เรื่อง.

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ มีการร้องคัดค้านไม่ให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายสุทธิพลกล่าวว่า กรณีดังกล่าวกกต.ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่จากที่เคยปัญหาในอดีตกรณีของนายยง ยุทธ วิชัยดิษฐ์ ทางกกต.สามารถประกาศผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับการเลือก ตั้ง แต่จะเว้นไว้เฉพาะผู้ที่มีปัญหาและถูกร้องคัดค้าน หลังจากนั้นเมื่อมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็สามารถประกาศรับรองผลภายหลัง ได้

ด้านนายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ   รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า พรรคที่ได้รับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดคือ พรรคเพื่อไทย 15,744,190 คะแนน รองลงมาคือพรรคประชาธิปัตย์ 11,433,501 คะแนน พรรคภูมิใจไทย 1,281,522คะแนน พรรครักประเทศไทย 998,527คะแนน พรรคชาติไทยพัฒนา 906,644 คะแนน พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 494,894 คะแนน พรรครักษ์สันติ 284,112 คะแนน พรรคมาตุภูมิ 251,581 คะแนน พรรคพลังชล 178,106 คะแนน พรรคมหาชน 133,767 คะแนน พรรคประชาธิปไตยใหม่ 125,781 คะแนน  ทั้งนี้คะแนนที่นำมาหาค่าเฉลี่ยของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครั้งแรกอยู่ที่จำนวน 260,193 คะแนน ทำให้ได้ส.ส. 115 คน ส่วนอีก 10 คนที่เหลือ นำมาหาเฉลี่ยครั้งที่ 2 จึงได้ส.ส.อีก10 คน

-

 

RSS feed for comments on this post | TrackBack URI