17 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสุจริต

October 6th, 2015 at 9:34 pm

บันทึกแห่งความทรงจำ : งานเกียณอายุราชการ58

comments Comments (0)    -
October 6th, 2015 at 9:32 pm

บันทึกแห่งความทรงจำ : งานเกษียณอายุราชการ58

comments Comments (0)    -
October 6th, 2015 at 9:31 pm

บันทึกแห่งความทรงจำ : งานเกษียณอายุราชการ58

comments Comments (0)    -
October 6th, 2015 at 9:29 pm

บันทึกแห่งความทรงจำ : งานเกษียณอายุราชการ58

comments Comments (0)    -
October 5th, 2015 at 9:16 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ3ต.ค58

comments Comments (0)    -
October 5th, 2015 at 6:01 am

สพป.กพ.เขต 1 รับ12โล่รางวัล เสมาป.ป.ส.รับ12ต.ค.

สพป.กพ.เขต 1 คว้า 12 โล่รางวัล

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้มีหนังสือที่ ศธ 04023/430สพป.กพ.เขต 19 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. ปีการศึกษา 2556

รายละเอียดแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สำหรับโล่รางวัลของ สพป.กพ.เขต 1 ที่ได้รับมีจำนวน 12 รางวัล ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประเภทบุคคลในหน่วยงาน 1.นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 2.นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ประเภทสถานศึกษา 1.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 2.โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 3.โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ ประเภทบุคคลในสถานศึกษา 1.นายสมเดช สุรเดช 2.นายสมคิด อินทศร 3.นายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ 3.นายธรรมนูญ เอี่ยมรักษา 4.นางสาวปรานอม นาวิก 5.นางเสาวนีย์ ปาพันธ์ปปส2

 

ปปส1

comments Comments (0)    -
October 1st, 2015 at 7:40 pm

ขอบคุณ : วันเกษียณอายุราชการ ผอ.สมเดช

43424

เกษียณอายุราชการ ผอ.สมเดช สุรเดช และครูสมพงษ์ ทวนธง Continue Reading »

comments Comments (0)    -
September 26th, 2015 at 5:04 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ26ก.ย.58

comments Comments (0)    -
September 24th, 2015 at 9:56 am

เขาแก้วคว้ารางวัล ‘โล่เหรียญทอง” แบบอย่างค่านิยมหลัก12ประการ

Untitled-2ประกาศรางวัลค่านิยมหลัก12ประการอีกแล้ว!!! ‘เขาแก้ว’ รับรางวัล “โล่เหรียญทอง” อบบอย่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Continue Reading »

comments Comments (0)    -
September 23rd, 2015 at 6:51 pm

ประเมินภายในสถานศึกษา ‘เขาแก้ว’ เมื่อ 23 ก.ย.58

Untitled-11

Untitled-1

‘เขาแก้ว’ รั[การประเมินฯ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินภายในสถานศึกษา

Continue Reading »

comments Comments (0)    -
September 21st, 2015 at 4:31 pm

เชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพช12-21ตุลาคม2558

comments Comments (0)    -
September 19th, 2015 at 6:46 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558

comments Comments (0)    -
September 15th, 2015 at 2:33 pm

‘เขาแก้ว’ รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2556

Untitled-10Untitled-8

เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพีง

วันนี้(14ก.ย.58) นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้เข้ารับเกียรติบัตร “สถานศึกษาพอเพียง”  โดยมีนางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี Continue Reading »

comments Comments (0)    -
September 13th, 2015 at 11:23 am

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อวันที่12กันยายน2558

comments Comments (0)    -
September 13th, 2015 at 6:33 am

‘เขาแก้ว’ โมเดล KAOKAEW MODEL

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารได้ระดับหนึ่ง ด้วยการใช้นวัตกรรม “เขาแก้ว โมเดล”

Untitled-1 Continue Reading »

comments Comments (0)    -
September 9th, 2015 at 11:16 am

‘เขาแก้ว’ เปิดสหกรณ์ร้านค้า ใหม่ เมื่อ 9 ก.ย.58

4

เปิดอาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.09 น. นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้เป็นประธานตัดลิบบิ้นเปิดอาคารร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก Continue Reading »

comments Comments (0)    -
September 6th, 2015 at 6:34 am

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ5ก.ย.58

comments Comments (0)    -
September 3rd, 2015 at 1:21 pm

การประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว

20150903_101513

การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) Continue Reading »

comments Comments (0)    -
September 1st, 2015 at 5:46 pm

เขาแก้วอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมิน ITA ของ สพฐ. สำหรับต้นแบบโรงเรียนสุจริต

การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) Continue Reading »

comments Comments (0)    -
August 30th, 2015 at 7:49 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ29ส.ค.58

comments Comments (0)    -