6/2 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช อดีต ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว (1 ต.ค.47-30 ก.ย.58)

February 7th, 2016 at 2:45 pm

ฟังเต็มๆรายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ประจำวันเสาร์ที่6ก.พ.59

 

comments Comments (0)    -
February 7th, 2016 at 2:05 pm

สัมภาษณ์สดในรายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ‘ศิริวุทธิ์’ ผอ.รร.มืออาชีพ ช่วงโรงเรียนดีโรงเรียนดัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ในรายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ได้เชิญนายศิริวุทธิ์ คล้านประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นแขกรับเชิญในช่วง “โรงเรียนดี โรงเรียนดัง”

ผอ.ศิริวุทธิ์ เล่าให้ฟังว่าในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจำกัดมาก เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรทุกด้าน จึงได้นำแนวความคิดตามหลัก ’5R’ ซึ่งได้แก่  R : Reduce  R : Reuse   R : Recycle   R : Recovery  R :Repair ปรากฎว่าประสบความสำเร็จด้วยดีจนสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนและองค์กรชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก และเข้าศึกษาดูงานเกือบทุกวัน ทางรายการขอแสดงความชื่อชมและดีใจที่ผู้บริหารโรงเรียนได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ

ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติแก่รายการเป็นแขกรับเชิญครับ.

บรรยากาศในสถานีวิทยุ FM103Mhz

172306

172307


74310

74311

74312

74313

74314

74315

 

 

comments Comments (0)    -
January 31st, 2016 at 5:58 am

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ30ม.ค.59

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ได้เชิญนายเทวินทร์ คีรีรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว เป็นแขกรับเชิญในช่วง “โรงเรียนดี โรงเรียนดัง” ทางสถานีวิทยุดิจิตอลเรดิโอ ความถี่ fm103Mhz อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

หลังจากจัดรายการเสร็จแล้วได้มีเสียงตอบรับกลับมาของผู้ปกครองนักเรียนในเขตหนองหัววัวดีมากที่มีรายการนี้

สำหรับในวันเสาร์หน้า ทางรายการได้เชิญนายศิริวุทธิ์ คล้ายประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ มาเป็นแขกรับเชิญในช่วง “โรงเรียนดี โรงเรียนดัง” ด้วย ติดตามรับฟังได้นะครับ.

comments Comments (0)    -
December 26th, 2015 at 5:25 am

ละครเทิดพระเกียรติ “คำพ่อ สอนครู”

comments Comments (0)    -
December 15th, 2015 at 6:24 am

ฟังเสียงสัมภาษณ์ ‘น้องโก’ เยาวชนต้นแบบระดับประเทศในรายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ12ธันวา58

ขออภัยครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์

สัมภาษณ์ ‘น้องโก’ ธีระนัย กลิ่นจันทร์ เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ปี 2558

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ได้เชิญ “น้องโก” นายธระนัย กลิ่นจันทร์ เยาวชนต้นแบบระดับประเทศไทย ประจำปี 2558 สัมภาษณ์สดในรายการ พร้อมด้วยนายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว Continue Reading »

comments Comments (0)    -
December 12th, 2015 at 4:09 pm

สัมภาษณ์ ‘น้องโก’ สดทาง FM103.0Mhz รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง

Untitled-13

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ได้เชิญ “น้องโก” นายธระนัย กลิ่นจันทร์ เยาวชนต้นแบบระดับประเทศไทย ประจำปี 2558 สัมภาษณ์สดในรายการ พร้อมด้วยนายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
สำหรับเรื่องดังกล่าว ได้มีการสรรหาเยาวชนต้นแบบระดับประเทศและระดับจังหวัด ตามโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558
และได้มีประกาศคณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 1/2558 เรื่อง ผลการสรรหาเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลปรากฏว่า นายธีระนัย กลิ่นจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบ และได้เข้าร่วมงานยกย่องเยาวชนต้นแบบและเวทีเยาวชนต้นแบบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ อาคารจัคุรัสจามจุรี กรุงเทพมหานคร และการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 25258 ณ รัฐสภา
โดยรางวัลที่ได้รับ ทางโครงการได้มอบทุนการศึกษา 2,000 บาท เข็มเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ(เข็มสีทอง) และใบประกาศเกียรติคุณ หลังจากเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบริราชกุมารีแล้ว
นับเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วอีกครั้งหนึ่ง หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ประเภทชาย อายุ 12 ปี เมื่อปี พ.ศ.2550 ขอชื่นชมยินดีด้วยครับ

Untitled-14

Untitled-12

Untitled-11

Untitled-10

Untitled-9

Untitled-8

Untitled-7

Untitled-6

Untitled-5

Untitled-4

Untitled-3

Untitled-2

Untitled-1

Untitled-14

Untitled-15

Untitled-16

Untitled-17

comments Comments (0)    -
December 10th, 2015 at 3:46 am

รายงานสดจากโรงพยาบาลอาการ ปอ ทฤษฎี วันที่ 9 ธันวาคม จิตแพทย์แจ้ง “ปอ” เรื่องถูกตัดขาแล้ว

รายงานสดจากโรงพยาบาลอาการ ปอ ทฤษฎี วันที่ 9 ธันวาคม

รายงานสดจากโรงพยาบาลอาการป่วยหนักจากไข้เลือดออก ของพระเอก ปอ ทฤษฏี ในวันที่  9 ธันวาคม

อัพเดทอาการของ  วานนี้ (8 ธ.ค.) อาน้ำอ้อย ศรมนตรา ได้เปิดเผยเมื่อช่วงเย็นว่า “อาการโดยรวมดีขึ้น ในส่วนของระบบการตอบรับสื่อสารเห็นได้ชัดว่าดีกว่าเมื่อวาน พูดได้มากกว่าเมื่อวาน แต่เสียงยังแหบอยู่ โบว์เองเข้าไปบ่อยมาก เขาเองก็บ่นอยากดื่มน้ำ ขยับตัวมากขึ้น มีกำลังมากขึ้น แต่สิ่งที่คุณหมอยังต้องเฝ้าระวังอยู่คือเรื่องของตับ ไต ปอด ที่ยังมีอยู่เล็กน้อย ตรงนี้แพทย์จะออกมาบอกเอง คิดว่าเขาก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น และเห็นเขาพูดกลับโบว์ว่า อยากกลับบ้าน กลับเดี๋ยวนี้ อยากแต่งตัว ดูหงุดหงิดอาจจะมีบ้างแต่ไม่ถึงขนาดโวยวาย เหมือนแค่รำคาญนิดหน่อย”

“ที่บอกว่ามีกำลังมากขึ้น คือขยับตัวได้มาก ยกแขนได้นิดหน่อย ส่วนอื่น ๆ ก็ยังเป็นปกติ แต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายยังอยู่ในวิกฤติ เขาเองตื่นหลายรอบโบว์เข้าไปบ่อยขึ้น ค่อย ๆ ฟื้นตัวดีกว่าเมื่อวาน อาการดีซ่านก็ดีขึ้น แต่ให้คุณหมอออกมาพูดดีกว่า”

“แต่ประเด็นเลยคือการตอบสนองเขาดีขึ้น ถามว่าครอบครัวกังวลไหม เราหนักแน่นครับให้กำลังใจเขา ตอนนี้เขาทราบดีแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง แต่เรื่องขาคงยังต้องรอดูจังหวะ เรื่องทีมจิตแพทย์ก็เริ่มมาดูสังเกตการณ์หลายวันแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคิดว่าเขาเข้มแข็งเลยทีเดียว ถ้าไม่เข้มแข็งคงไม่มาถึงจุดนี้”

14.15 น. โบว์ พา น้องมะลิเข้าห้อง CCU เพื่อเยี่ยมพ่อปอ
17.00 น. อินสตาแกรม โบว์ แวนดา และ ปอ ทฤษฎี โพสต์ภาพแบบเดียวกัน พร้อมแคปชั่น I Miss You ในเวลาไล่เลี่ยกัน
17.19 น. คณะสงฆ์ 5 รูป จากวัดยานนาวา เข้าสวดมนต์บทต่ออายุ 35 ตบ ด้านห้อง CCU และให้พรแก่ ปอ ทฤษฎี และครอบครัว พร้อมมอบพระพุทธรูปประจำวันเกิด

แม้ขณะนี้อาการ ของพระเอกหนุ่ม “ปอ ทฤษฎี” ที่พักรักษาตัวด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤต อยู่ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะยังทรงตัวมานานนับเดือน แต่ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีให้ครอบครัวและแฟนๆได้ใจชื้นอย่างต่อเนื่อง และนับว่า “ปอ” มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  โดยช่วงสายวันนี้ “อาน้ำอ้อย” ผู้จัดการส่วนตัว ได้มาทักทายบรรดาสื่อมวลชนที่มาปักหลักเฝ้าติดตามอาการพระเอกหนุ่ม พร้อมบอกว่า ทีมแพทย์ได้เข้าดูอาการของ”ปอ”เหมือนเช่นทุกวัน

ต่อมาในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลออกมาแจ้งว่า ในวันที่ 10 และ 11 ธันวาคมนี้ จะใช้พื้นที่ของ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ทุกชั้น เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม Bike For Dad จึงไม่สามารถให้สื่อเข้ามาติดตามอาการของพระเอกหนุ่มได้

และเช่นเคยกับขวัญใจประชาชน อย่าง “น้องมะลิ” ลูกสาวแก้วตาดวงใจของ “พ่อปอ” ก็ไม่พลาดที่จะมาแจกความสดใส ด้วยการออกมาวิ่งเล่นทักทายพี่ๆสื่อมวลชน

ขณะที่ในช่วงเย็น “พระสิริธีรคุณ” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง พร้อมกับพระลูกวัด 4 รูป ได้นำพระพุทธรูป ปางอุ้มบาตร ที่เป็นพระประจำวันพุธกลางวัน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของปอ พร้อมดอกบัว 2 แจกัน มาให้และได้สวดต่ออายุ 35 จบ เพื่อเสริมบุญให้กับพระเอกหนุ่มด้วย

ขณะที่เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.15 น. “อาน้ำอ้อย” ผู้จัดการส่วนตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้ง โดยเผยว่า อาการโดยรวมของ “ปอ” วันนี้ ยังคงที่เหมือนเช่นวันอื่นๆ แต่คงเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอดอย่างใกล้ชิด  โดยเจ้าตัวไม่ได้เข้าไปเยี่ยม มีเพียง “โบ”ที่เข้าไปพูดคุยกับสามี ซึ่ง “ปอ” ก็โต้ตอบถามหาน้องมะลิ ด้วยเสียงแผ่วเบา  ทั้งนี้ยังเผยว่า เมื่อวานนี้จิตแพทย์ได้พูดคุยกับพระเอกหนุ่มเรื่องถูกตัดเท้าซ้าย ซึ่ง”ปอ”ก็ไม่มีทีท่าตกใจแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ต้องรอดูท่าทีตอนที่เจ้าตัวมีสติมากกว่านี้ โดย “อาน้ำอ้อย” เชื่อว่า”ปอ” เข้มเเข็งพอที่จะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ เพราะมีนิสัยนักสู้เป็นทุนเดิม

ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของทั้ง “ปอ ทฤษฎี” และ ภรรยา “โบว์ แวนดา” ซึ่งโพสต์ภาพขณะเพราะเอกดังกอดลูกสาวตัวน้อย “น้องมะลิ” ไว้ในอ้อมแขน พร้อมข้อความเดียวกันว่า “ไอ มิส ยู” หรือ ฉันคิดถึงเธอ โดยมีฟอลโลเวอร์เข้าไปเขียนข้อความให้กำลังใจอย่างท่วมท้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไทยรัฐ

comments Comments (0)    -
December 10th, 2015 at 3:33 am

หนุนยกเลกอนุมัติลาให้ตนเอง เหตุผลวิจัย สกศ. ระบุชัด ผอ.ไม่อยู่ ร.ร. 50%

“สมพงษ์” เห็นด้วย 100% ยกเลิกระบบผอ.สถานศึกษาอนุมัติให้ตัวเองลาด้วยตนเองได้ ชี้เป็นผลร้ายต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ เผยผลวิจัย สกศ. ระบุชัดผู้อำนวยการ 50% ไม่อยู่โรงเรียนเลย

วันนี้ (9 ธ.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เตรียมรื้อระบบที่ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถอนุมัติให้ตัวเองลา และไปราชการด้วยตนเองได้ว่า เรื่องนี้ตนเห็นด้วย 100% เพราะเป็นผลร้ายต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เคยทำวิจัยเรื่องนี้ และผลที่ออกมาระบุชัดเจนว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาประมาณ 50% ไม่อยู่โรงเรียนเลย ทำให้โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการคอยกำกับดูแลเข้มงวดกวดขันในการจัดการเรียนการสอน เมื่อเป็นเช่นนี้การบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ดังนั้นจึงต้องยกเลิกระบบนี้ เพื่อให้ผู้บริหารอยู่โรงเรียนดูแลคุณภาพครู นักเรียน และคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปล่อยให้ผู้บริหารทิ้งโรงเรียนมานานแล้ว

“ผู้อำนวยการสถานศึกษา บางคนใช้เวลาราชการไปทำอย่างอื่น เข้ามาตอนเช้าแล้วก็ออกไปข้างนอก ซึ่งลูกศิษย์ผมที่เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เล่าให้ฟังว่า ใน 1 เดือนจะเห็นผู้บริหารช่วงเงินเดือนออกเท่านั้น ปกติไม่ค่อยอยู่โรงเรียน อ้างว่าไปประชุม ไปราชการ แต่จริงๆ แล้วไม่รู้ว่าไปไหนกันแน่ ทำให้ครูอยู่สอนหนังสือกันแบบตามมีตามเกิด ครูบางคนสอน 15 นาทีก็ออกจากห้อง เพราะไม่มีใครคอยควบคุมดูแล ผิดกับโรงเรียนเอกชนที่ผู้บริหารอยู่โรงเรียน 100% ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกับโรงเรียนรัฐอย่างเห็นได้ชัด”ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวและว่า ตนเชื่อว่าการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่โรงเรียน จะช่วยดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาได้อย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยดูแลปัญหาอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม เพราะหากพบปัญหาก็สามารถช่วยแก้ไขได้เลย ไม่ใช่ปล่อยให้ครูแก้ปัญหากันเองแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน.

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์

comments Comments (0)    -
December 10th, 2015 at 3:29 am

เริ่มแล้ว : การประเมิน ITA ตามแนวทางของ ป.ป.ช.หน่วยงานภาครัฐ

เริ่มแล้ว : การประเมิน ITA ตามแนวทางของ ป.ป.ช.หน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2558 เวลา 13.00 น. นายรมย์  พะโยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2(พ.ศ. 2556 – 2560) โดยการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐมีภาพรวมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปฌนที่พึ่งของประชาชนโดยแท้จริง พร้อมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ตามแนวทางของ ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมกาสะลอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1

comments Comments (0)    -
December 4th, 2015 at 6:31 am

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ28พ.ย.58

comments Comments (0)    -
November 9th, 2015 at 5:07 am

https://youtu.be/k0g0g_Ddeeg?t=2
comments Comments (0)    -
November 5th, 2015 at 4:26 am

ครู ‘ตกเบิก’ เพียบ วิทยฐานะ ชนพ.

รีไซด์700(1) รีไซด์700(2)

comments Comments (0)    -
October 19th, 2015 at 8:36 pm

“ศิริธิดา-วันรุ่ง” ครูเขาแก้วติด “ครูผู้ช่วย” สพป.กพ.พิจิตร เขต 2 – สพป.พิษณุโลก เขต 2 (ติดตามดูประกาศผลการสอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศได้ที่นี่)

Untitled-2
“ศิริธิดา-วันรุ่ง” ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สอบติด “ครูผู้ช่วย” แล้ว (สามารถติดตามรวมประกาศทั้งประเทศได้ที่นี่)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 Continue Reading »

comments Comments (0)    -
October 19th, 2015 at 5:08 am

ผลสรุปอนุฯป.ป.ช.ซัดผู้บริหารท้องถิ่นตัวการใหญ่! ใช้นโยบาย-อิทธิพลเอื้อโกง

ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวการใหญ่! เปิดรายงานสรุปปัญหาการทุจริตใน อปท. พบก่อนเลือกตั้งมีการซื้อเสียง อาศัยอิทธิพลนักการเมืองระดับชาติ อ้างนโยบายหาเสียงเอื้อโกง หลังนั่งเก้าอี้จัดสรรเงินให้เกิดการวิ่งเต้น กินเปอร์เซ็นต์โบนัส ข่มขู่ ขรก.ให้ช่วยฮั้วจัดซื้อจัดจ้าง

PIC nacc 11 5 58 2

จากการศึกษาสภาพปัญหา และสาเหตุของการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายของ อปท. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กระบวนการทุจริตเชิงนโยบายของ อปท. นั้น มักเกิดจากการกระทำของผู้มีอำนาจ กำหนดนโยบายของ อปท. ซึ่งก็คือ ผู้บริหารท้องถิ่น Continue Reading »

comments Comments (0)    -
October 18th, 2015 at 1:53 pm

https://youtu.be/6h0slZTA7U0?t=1075
comments Comments (0)    -
October 14th, 2015 at 1:05 pm

‘เขาแก้ว’ รับ “โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.” ระดับประเทศ จาก รมว.ศธ.เมื่อ12ธ.ค.58

Untitled-15

โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คว้า “3 โล่รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับประเทศ รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2556 ประเภทหน่วยงาน-เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประเภทสถานศึกษา-บุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. อาชีวศึกษา กศน. เอกชน จำนวนทั้งสิ้น 1,980 ราย ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม Continue Reading »

comments Comments (0)    -
October 11th, 2015 at 12:08 pm

ผอ.สมเดช 41ปีแห่งความทรงจำ “เกษียณอายุ” ขอบคุณ

comments Comments (0)    -
October 6th, 2015 at 9:34 pm

บันทึกแห่งความทรงจำ : งานเกียณอายุราชการ58

comments Comments (0)    -
October 6th, 2015 at 9:32 pm

บันทึกแห่งความทรงจำ : งานเกษียณอายุราชการ58

comments Comments (0)    -
October 6th, 2015 at 9:31 pm

บันทึกแห่งความทรงจำ : งานเกษียณอายุราชการ58

comments Comments (0)    -