17 ม.3 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โดย:สมเดช สุรเดช ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว คบ.,กศ.ม.

www.สมเดช.com โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสุจริต

December 16th, 2014 at 3:15 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อ12ธ.ค.57

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mG2jcZ-L848#t=0

ขออภัย

กำลังปรับปรุง

comments Comments (0)    -
December 14th, 2014 at 8:44 am

‘ปลื้ม’ เด็กไทยกอบกู้ชาติ ต่างชาติยกย่อง “เพชรชมพู กิจบูรณะ” One Young 2014 ต่อต้านคอรัปชั่นในไทย

comments Comments (0)    -
December 13th, 2014 at 4:25 pm

เล่านิทานภาษาอังกฤษ ‘น้องโก’ดช.ธีระนัย กลิ่นจันทร์ นร.ม.2 ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้วซ้อมหนัก

comments Comments (0)    -
December 13th, 2014 at 2:59 pm

12ธันวาประกวดการขับร้องเพลงหมู่20คน คสช. ณ ม.ราชภัฏกพ.

20141212_124418

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้พานักเรียนเข้าประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดโดยสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และ บริษัท ปตท.สผ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Continue Reading »

comments Comments (0)    -
December 10th, 2014 at 6:21 am

ผู้ว่าฯกำแพงชม ‘น้องกิ๊ฟ’ เก่งพูดเหมือนผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในการจัดงาน “วันต่อต้านทุจริตสากล (ประเทศไทย)” ณ สนามกีฬาชากังราว อ.เมืองกำแพงเพชร และเยี่ยมชมการจัดบูธให้ความรู้ ชมวงดนตรี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร Continue Reading »

comments Comments (0)    -
December 5th, 2014 at 6:22 am

‘เขาแก้ว’ จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ธันวามหาราช

20141204_093911

วันนี้(4ธ.ค.57) เวลา 08.30 น. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้จัดให้มีกิจกรรมถวายราชสดุดีและถงายสัตย์ปฏิญาณ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โดยมีเข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ปกครอง นักเรียน ครู เข้าร่วม จำนวน 500 คน  Continue Reading »

comments Comments (0)    -
December 4th, 2014 at 5:36 am

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว

สำเนาประกาศสอบเครื่องดนตรีสากลตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้ประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่องประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล งบประมาณ 224,000 บาท โดยมีผู้มายื่นซอง จำนวน 5 ราย บัดนี้ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้วดังนี้

1.คณะกรรมการเปิดซองได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ปรากฏว่าทุกรายมีเอกสารรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องมีสิทธิ์ยื่นเสอราคาได้ตามระเบียบ

2.คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะสื่อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลของ สพฐ. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเรียนจบปริญญาตรี-โท สาขาทางด้านดนตรีศึกษา และมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีมาอย่างโชกโชนได้ตรวจสอบอย่างเครียด ถึงขนาดใช้เครื่องวัดเสียง TUNER พร้อมภาพถ่ายอย่างละเอียดชัดเจนบันทึกรายงานเป็นราลชิ้นของแต่ละผู้เสนอราคา

หลังจากพิจารณาเอกสารรายงานของคณะกรรมการชุดต่างๆแล้ว โรงเรียนจึงได้มีประกาศผลผู้เสนอราคามีเอกสารครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาอยู่ในวงเงินไม่เกินงบประมาณ จำนวน 1 ราย เป็นผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียมิวสิค จำนวนเงิน 183,000.00 บาท ไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะสื่อและคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 5 ราย

สำหรับผู้เสนอราคาบางรายได้ร้องขอให้ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดรอบคอบในเรื่องการแสดงเอกสารทางการเงินด้วยนั้น ทางโรงเรียนได้หารือกับสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร และได้ตีความว่าหลักฐานทางการเงินนั้น ให้เป็นไปตามหนังสือเวียนของ ป.ป.ช. กรณีหลักฐานแสดงทางการเงินคือผู้ยื่นการสอบราคาต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองจากกรมสรรพากร ที่มีวงเงินการสอบราคาตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ฉะนั้นในการสอบราคาครั้งนี้วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท จึงถือว่าผู้ยื่นสอบราคาทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 055761186 ในเวลาราชการ.

comments Comments (0)    -
December 2nd, 2014 at 11:18 am

‘เขาแก้ว’ สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล

Untitled-1

‘เขาแก้ว’ เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว คณะกรรมการคณะต่าง ๆ ได้มีการตรวจสอบคุณลักษณ์สื่อเครื่องดนตรีสากล ตามรายละเอียดสื่อของ สพฐ. และคณะกรรมการเปิดซองและตรวจคุณสมบัติของผู้ยื่นซอง และราคาที่เสนอขาย ตามประกาศสอบราคาของโรงเรียน Continue Reading »

comments Comments (0)    -
December 1st, 2014 at 1:57 pm

‘เขาแก้ว’ นำกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า25พ.ย.57

comments Comments (0)    -
November 28th, 2014 at 1:03 pm

‘เขาแก้ว’ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25พ.ย. ค่าย ลส.จ.กพ.

20141125_084758

วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนทื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายทินกร หมวกแก้ว รอง ผอ.สพป.กพ.เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน Continue Reading »

comments Comments (0)    -
November 19th, 2014 at 4:48 am

เยี่ยม ร.ร.ช.บก. : ก.ก.ต.ประจำ จ.กำแพงเพชร

Untitled-1

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ได้มีนาย    รอง ผอ.ก.ก.ต.จ.กพ. และคณะได้เข้าเยี่ยมพบปะคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชมบ้านเขาแก้ว โดนมีนายสมเดช สุรเดช ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว นายเวนิตอนุสรณ์ประดิษฐ์ รอง ผอ.ร.ร. คณะครู และสภานักเรียน ให้การต้อนรับ Continue Reading »

comments Comments (0)    -
November 19th, 2014 at 4:40 am

เยี่ยม ร.ร.ช.บก. : ป.ป.ช.ประจำ จ.กำแพงเพชร

Untitled-1

เยี่ยม ร.ร.ช.บก. : ป.ป.ช.ประจำ จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายธงรบ ช่างสาน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ นางสาวพัชรี บุสสกร ได้เข้าพบกับ นายสมเดช สุรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในฐานะโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ซึ่งทำให้ได้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเป็นอย่างดี

และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ทาง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น เล่นเกมสนุก ๆ ในโรงเรียนอีกด้วย

ขอบคุณ ป.ป.ช.จ.กพ.ด้วย

ทางโรงเรียน…..ยินดีให้ความร่วมือครับ….เพื่อชาติครับ. Continue Reading »

comments Comments (0)    -
November 15th, 2014 at 10:20 pm

https://www.youtube.com/watch?v=ZYH2s1SM2so&list=UUgHCTlby4yRkUWw91OJJsEg

comments Comments (0)    -
November 15th, 2014 at 9:03 pm

รายการผอ.สมเดชคุยกับผู้ปกครอง ออกอากาศเมื่อวันที่15พ.ย.57 ทางfm103mhz อ.พรานกระต่าย

comments Comments (0)    -
November 7th, 2014 at 10:55 am

อีกแล้ว!!! เขาแก้วคว้า ‘แชมป์’ ประกวดกระทง ปี2557

1415262754219

ประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2557

อำเภอพรานกระต่าย โดยเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ได้จัดให้มีการประกวดการประดิษฐ์กระทงลอย ประจำปี 2557 ขึ้น โดยเน้นวัสดุจากธรรมชาติ ในการประกวดปีนี้ กำหนดให้มีการประกวด 2 ประเภท คือ ประเภอเยางชน อายุไม่เกิน 12 ปี และ ประเภทประชาชนทั่วไป Continue Reading »

comments Comments (0)    -
November 7th, 2014 at 10:25 am

‘เขาแก้ว’ นักเรียนทำกระทงถวายวัด520กระทง ปี2557

20141104_142847

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ได้จัดให้นักเรียนทำกระทงลอยจากวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพื่อถวายวัดกุฏิการาม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มาเที่ยวงาน เนื่องในในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 Continue Reading »

comments Comments (0)    -
November 5th, 2014 at 4:10 pm

เพลงค่านิยมหลัก12ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ – คสช.

comments Comments (0)    -
November 5th, 2014 at 3:23 pm

งานทอดกฐินวัดเทพสโมสร เมื่อ4-5พ.ย.57

20141103_163321

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. กำนันสุวทย์ รัตนากร พร้อมด้วยครอบครัวรัตนากร นายสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร ได้เป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดเทพสโมสร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร Continue Reading »

comments Comments (0)    -
November 2nd, 2014 at 9:31 pm

น้องโก เด็กชายธีระนัย กลิ่นจันทร์ ซ้อมหนักชิงภาคเหนือสู่ระดับประเทศ

comments Comments (0)    -
October 9th, 2014 at 7:25 am

รมว.ศึกษาฯ สั่ง สพฐ. ลดจัดอบรมครูในโรงแรม-ลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเด็ก

รมว.ศธ.เสมา 1 สั่ง สพฐ. ลดกิจกรรมอบรมครูตามโรงแรม เหตุใช้งบสูงไม่เกิดประโยชน์ แต่ให้เปลี่ยนมาใช้วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่แทน รวมทั้งสั่งโรงเรียนลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนโดยตรง หลังพบข้อมูลหน่วยงานภายนอกนั้นนำกิจกรรมเข้ารั้วโรงเรียนกว่า 60 โครงการต่อปี ห่วงแย่งเวลาเรียนจนเด็กเสียการเรียน  Continue Reading »

comments Comments (0)    -